Hlavná stránka | Kalendár |
 

Alexander Barkóci

je v organizácii Ambassadors for Christ International evanjelistom na plný úväzok a jeho službu Pán predivne potvrdzuje. V súčasnosti vedie novozaložený kresťanský zbor v Komárne. S manželkou Zuzanou majú 6 detí.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí