Hlavná stránka | Kalendár |

Stanislav Bubík

Je pastorom novo-založeného zboru AC Praha. V posledných rokoch pracoval na založení zboru v Chomutove a podieľa sa na vedení iniciatívy zakladania zborov. Je považovaný za jedného z najprogresívnejších súčasných českých evanjelistov.

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí