Hlavná stránka | Kalendár |
 

Štefan Horn

Misionár na Slovensku, pochádza z Nemecka z letničnej cirkvi (BFP). Založil a spravuje niekoľko rómskych zborov na východnom Slovensku, je učiteľom na biblickom seminári Sinai. So svojou manželkou a troma deťmi žije v Košiciach.  


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí