Hlavná stránka | Kalendár |

Andrej Vaško

 

Od roku 1999 pastor letničného zboru v Rožňave. V roku 1990 sa oženil s manželkou Slávkou, s ktorou majú štyri deti – Michaela, Dávid, Andrej a Filip. Žije s víziou zakladania nových zborov a budovania učeníkov pre službu Kráľovi Kráľov. Jeho srdce horí túžbou podporovať a budovať jednotu Božieho ľudu tak, aby Boh mohol naplniť svoje zasľúbenie - "Lebo tam prikázal svoje požehnanie a život až naveky." 

 

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí