Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál 2000
Záväzná prihláška


Prosíme, pred vyplnením formulára si pozorne prečítajte informácie o poplatkoch za konferenciu a spôsobe platby.

Záväzne sa prihlasujem na Celoslovenskú konferenciu Koncertov modlitieb a chvál. (Bratislava, 1.-3. septembra 2000)

kontakt: ubytovanie/strava: semináre piatok: * semináre sobota: *
Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Obec:
PSČ :
Cirkev:
Rodné číslo:
Potrebujem ubytovanie:
piatok/sobota
sobota/nedel'a

v kategórii:

internát - ubytovňa
(145,- Sk/noc)
spacák - karimatka
(40,- Sk/noc)

Obed v sobotu:
65,- Sk/obed
Áno, mám záujem
Kresťanská rodina

Kresťan na pracovisku

Mentalita služobníka

Prorocká služba I

Hudobné semináre I
Život a smrť
je v moci jazyka

Prorocká služba II

Vedenie chvál

Biblický prístup
k pochopeniu sexuality

Aranžovanie hudby II

Detský seminár

* je možné absolvovať len jeden seminár za deň,
popis seminárov a mená prednášajúcich nájdete v programe konferencie.

Prosím, prečítajte si inštrukcie ako uhradiť poplatok za konferenciu.
Potom vyplňte nasledovnú časť formulára.

Účastnícky poplatok + ubytovanie a stravu v celkovej sume Sk som uhradil dňa .
E-mail (alebo podpis):  

Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí