Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál 2001
Záväzná prihláška


Prosíme, pred vyplnením formulára si pozorne prečítajte informácie o poplatkoch za konferenciu a spôsobe platby.

Záväzne sa prihlasujem na Celoslovenskú konferenciu Koncertov modlitieb a chvál. (Bratislava, 30. augusta - 2. septembra 2001)

kontakt: umelecké semináre: všeobecné semináre:
Meno:
Priezvisko:
Adresa:
Obec:
PSČ :
Cirkev:
Rodné číslo:

som priateľ COPP
bývam viac ako 200 km
od Bratislavy    

Potrebujem ubytovanie:
štvrtok/piatok
piatok/sobota
sobota/nedel'a

v kategórii:

študentská ubytovňa
(100,- Sk/noc)
spacák - karimatka
(45,- Sk/noc)
 :: štvrtok 15:15
Tanec, súčasť duchovného boja

Neverbálne divadlo I. až V. časť

Výtvarný seminár

Tímová práca

Spev

Pesničkárska dielňa I. a II.

Melodický nástroj v uctievaní

Klávesy, Gitara, Basgitara, Bicie,
Perkusie – I. a II. časť

 :: piatok 9:45
Proroctvo v umení

Moderovanie a dramaturgia

Choreografia

Tanec v uctievaní

Spevácke konzultácie

Sláčikové nástroje

(Pokračujú II. časti umeleckých
a hudobných seminárov zo štvrtku)

 :: piatok 14:00
Domáci viery

Sila odpustenia

Ako pochopiť opačné pohlavie

Hudobný seminár

Umelecký seminár

 :: piatok 16:00
Dom modlitby a chvály

Muž – kňaz v rodine

Lokálna Cirkev

 :: sobota 14.00
Proroctvo a uzdravovanie pri chválach

Ako vychovávať deti

Rast v jednote a pomazaní

Písanie

Umelecké semináre -
príprava večerného koncertu

 :: sobota 16:00
Jednota vo vedení zboru

Medzigeneračné vzťahy

Ako efektívne evanjelizovať

* popis seminárov a mená prednášajúcich nájdete v programe konferencie.

Prosím, prečítajte si inštrukcie ako uhradiť poplatok za konferenciu.
Potom vyplňte nasledovnú časť formulára.

Účastnícky poplatok + ubytovanie v celkovej sume Sk som uhradil
vkladovým lístkom Poštovej banky dňa .
E-mail (alebo podpis):  

Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí