Hlavná stránka | Kalendár |

John MacFarlane

Narodil sa vo Veľkej Británii; spolu s bratom Andrejom, autorom knihy "Boží pašerák", pašovali Biblie za železnú oponu na Východ. Počas jeho štúdia na Karlovej univerzite v Prahe bol zároveň aj učitelom angličtiny na niektorých školách a tajne slúžil v ilegálnych kresťanských spoločenstvách... Nakoniec ŠTB Johna vykázala z Československa, kam sa nesmel už nikdy vrátiť. John sa usadil v Norimbergu, slúži kresťanom po celom svete a tiež aj v Čechách a na Slovensku. V Bratislave spolu so svojimi spolupracovníkmi organizuje pravidelne biblickú školu Nehemiáš, ktorá sa tento rok koná tesne pred Konferenciou modlitieb a chvál.
Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí