Hlavná stránka | Kalendár |

MUDr. Paul Dakin

Spisovateľ, rečník na mnohých podujatiach a v rozhlase, jedným zo starších Unity Church. Je vedúcou osobnosťou projektu zjednotenia a spolupráce viac ako 100 kresťanských spoločenstiev v jednom zo severných Londýnskych dištriktov (Haringey). K predmetom jeho záujmu patrí proroctvo, jednota Božieho ľudu, vzdelávanie a príprava kresťanských pracovníkov; medzinárodná misia. Je doktorom medicíny. S manželkou Joan majú tri deti. Veľa cestuje, ale pri množstve jeho návštev Slovenska začal uvažovať o Bratislave ako o jeho druhom domove. Doteraz nechýbal ani na jednej konferencii, vždy verne slúžil a prinášal aktuálne Božie posolstvo. Toto bude už po siedmy krát, čo Paul pricestuje medzi nás, a preto tento rok organizátori vyhlásili Paulovi rok odpočinku a nepridelili mu žiadnu konkrétnu službu.   
Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí