Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

29. augusta - 1. septembra 2002

Univerzitné a pastoračné centrum, ŠDĽŠ, Mlynská dolina

Spôsob prihlasovania:

Vyberte si jednu z nasledovných možností:

-         vyplnením prihlášky (môže sa kopírovať), ktorú zašlite na adresu: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál, Budatínska 47, 851 06 Bratislava

-    cez internet na: www.copp.sk/ncopp2002/formular.html

-          e-mailom: kancelaria@copp.sk

-          telefonicky: 02/62410109

 

Registračné poplatky:

Účastnícky poplatok na štvrtok - nedeľu:

prihlásení do 30.6.2002....200,- Sk

prihlásení do 30.7.2002....250,- Sk

Prihlásení po 30.7.2002....300,- Sk  (pozn.: internátne ubytovanie zabezpečujeme len prihláseným do 15.8.2001).

Pre výšku účastníckeho poplatku je rozhodujúci dátum odoslania platby!

 

Prihlasovanie na mieste:

-          na celú konferenciu.... 350,- Sk

-          za jeden seminár 50,- Sk

-          za jeden koncert 60,- Sk

-          nedeľa: vstup voľný

 

Zľavy:

Deti do 12 rokov majú v doprovode dospelých vstup na konferenciu bez poplatkov.

Zľava priateľom Koncertov modlitieb a chvál 100,- Sk z ceny aktuálneho poplatku.

Pri prihlásení do 15.8.2002 poskytujeme 75,- Sk ako príspevok na cestovné náklady pre účastníkov zo vzdialenosti väčšej ako 200 km.

Uvedené zľavy si účastník sám odpočíta z ceny aktuálneho účastníckeho poplatku!

 

Ubytovanie zabezpečujeme:                

- kategória A, v študentskej ubytovni: 110,- Sk/noc

- kategória B, v telocvični (vlastný spacák a karimatka): 45,- Sk/noc

 

Účastnícky poplatok + ubytovanie treba zaplatiť na ktorejkoľvek pošte len vkladovým lístkom Poštovej banky (nie poštovou poukážkou typu A, ani bankovou zloženkou Poštovej banky!) na účet: 20017395/6500, variabilný symbol: rodné číslo. Názov účtu: COPP, alebo prevodovým príkazom z vášho účtu na účet: 2667250007/1100, variabilný symbol: rodné číslo.

Účastníci z ČR sa prihlásia poslaním vyplnenej prihlášky, poplatky zaplatia až na mieste pri registrácii.

Kópiu ústrižku (potvrdenie vkladu) si uschovajte a prines na registráciu!
Každý účastník musí byť prihlásený na osobitnej prihláške!


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí