Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

29. augusta - 1. septembra 2002

Univerzitné a pastoračné centrum, ©DĄ©, Mlynská dolina

Semináre:

Piatok:

14 00 - 15 30  Modlitba v mojom ľivote (Ako hovori» s Otcom, ako poču» jeho hlas) (John MacFarlane)

14 00 - 15 30  Modlitba vo chválach (John de Jong)

14 00 - 15 30  Ako prijíma» prorocké slovo (Stefan Driess)

14 00 - 15 30  Workshop tanca III. (Pavol Danko)

14 00 - 15 30  Výtvarný workshop (Monika Zapalačová)

16 00 - 17 30  Modlitby za chorých, vzkladanie rúk, pomazávanie olejom (Alexander Barkóci)

16 00 - 17 30  Vytrvalos» a trpezlivos» v modlitbách, biblický pôst (Glenn Livingston)

16 00 - 17 30 Tímová práca (Ad de Bruin)

16 00 - 17 30  Workshop tanca IV. (Pavol Danko) 

16 00 - 17 30  Výtvarný workshop (Monika Zapalačová)

Sobota:

14 00 - 15 30  Modlitbou začína prebudenie - história prebudení (Glenn Livingston)

14 00 - 15 30  Modlitba za mestá, národy (John MacFarlane)

14 00 - 15 30  Pozna» Boľie srdce (Stefan Driess)

14 00 - 15 30  Workshop tanca V. (Pavol Danko)

14 00 - 15 30  Výtvarný workshop (Monika Zapalačová)

16 00 - 17 30  Kreatívne uctievanie (John de Jong)

16 00 - 17 30  Uctievanie a modlitba v rodine (Lydie Votrubcová)

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí