Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

29. augusta - 1. septembra 2002

Univerzitné a pastoračné centrum, ŠDĽŠ, Mlynská dolina

Semináre a workshopy (prakticá aplikácia):

Budú prebiehať v štátnom konzervatóriu na Tolstého ul.

Štvrtok:

15 00 - 17 30 Zvuk, zvukári I. (Ján Kadlečík a kol.)

15 00 - 17 30 Prorocká škola - ako prorocky slúžiť I. (Stefan Driess)

15 00 - 17 30 Workshop tanca I. (pokračuje s náväznosťou v ďalších 4. častiach) (Pavol Danko) 

15 00 - 17 30 Výtvarný workshop (pokračuje voľne v ďalších 4. častiach) (Monika Zapalačová)

15 00 - 17 30 Seminár spevu I. (Lydie Votrubcová)

15 00 - 17 30 Uctievanie tancom – priestor pre Ducha I. (Helenka Šabatková) 

15 00 - 17 30 Gitara I. (Ota Pinkner)

15 00 - 17 30 Pesničkárska dielňa (Richard Čanaky)

15 00 - 17 30 Ako viesť ľudí do Božej prítomnosti (John de Jong)

15 00 - 17 30 Moderovanie, alebo ako z nudného urobiť zábavné a naopak - repríza semináru z minulého roka (Hana Pinknerová)

Piatok:

10 00 - 12 00 Zvuk, zvukári II. (Ján Kadlečík a kol.)

10 00 - 12 00 Prorocká škola - ako prorocky slúžiť II. (Stefan Driess)

10 00 - 12 00 Workshop tanca II. (Pavol Danko)

10 00 - 12 00 Výtvarný workshop - voľné pokračovanie predchádzajúceho seminára (Monika Zapalačová)

10 00 - 12 00 Seminár spevu II. (Lydie Votrubcová)

10 00 - 12 00 Uctievanie tancom – priestor pre Ducha II. (Helenka Šabatková)

10 00 - 12 00 Gitara II. (Ota Pinkner)

10 00 - 12 00 Nájdi svoj dar (Hana Pinknerová)

10 00 - 12 00 Vyjadrenie chvály (John de Jong)

 

Viac informácii u Petra Černáka.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí