Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

28. - 31. augusta 2003

Univerzitné a pastoračné centrum, ŠDĽŠ, Mlynská dolina

Pripravujeme program pre vaše deti!

Počas konferencie počnúc štvrtkom od 18:30 hod.  bude prebiehať starostlivosť o deti účastníkov konferencie: detská herňa, paralelne s večernými koncertami a v nedeľu dopoludnia v Istropolise detský program: detský seminár.

Možno mate v srdci túžbu siať do detí Božie Slovo, hovoriť im o Ježišovi, záleží vám na tom, aby Ho spoznali, žili tiež s Ním a boli šťastné.... To je výborné!!! Na konferencii je totiž jedna veľká POTREBA: slúžiť deťom, zvestovať im Ježišovu lásku, viesť ich k Bohu a pomáhať im spoznávať Ho.... Preto vás chcem vyzvať, aby ste už ďalej neváhali a prišli nám pomôcť naplniť túto potrebu vašou praktickou pomocou. Potrebujeme učiteľov aj pomocníkov, hudobníkov milujúcich deti. Prosím, ozvite sa, pýtajte sa ma bližšie, čo vás zaujíma a ja sa teším na spoluprácu s vami. 

Vaša sestra v Pánovi: Kamila.

 

PS: Ak čakáte na to, kedy váš Boh k tejto službe povolá, súhlasím s tým, čo napísal vo svojej knihe ("Čí je tohle díte?"- každému vrele odporúčam) Bill Wilson, že POVOLANIE = POTREBA. A potreba je VEĽKÁ a NALIEHAVÁ.

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí