Hlavná stránka | Kalendár |

Gerald Coates

Je spoluzakladateľom a vedúcim pracovníkom tímu Pioneer. Misijná organizácia Pioneer sformovala jednu z najväčších sietí nových zborov vo Veľkej Británii. Je spoluzakladateľom Pochodu pre Ježiša, je patrónom združenia ACET (AIDS Care Education Training). Jeho zbor v North East Surrey sformoval mnohé služby, ktoré vedú napr.: Noel Richards, Martin Scott, Caroline Bonnett...

Od júna do konca októbra 1997 organizoval niekoľkokrát týždenne v centre Londýna prebudenecké zhromaždenia, na ktorých sa zúčastnilo niekoľko desiatok tisícov ľudí a tisícky reagovali obrátením a pokrstením na výzvu zmieriť sa s Bohom.

Ako autor mnohých kníh a videoprogramov sa stal pravideľným prispievatelom do novín, časopisov, rozhlasových a televíznych relácií. Je poradcom mnohých známych politikov, rečníkov a hudobníkov. Predsedá okrúhlemu stolu vedúcich charizmatických evangelikálnych cirkvi Londýna, ktorý sa koná 2x ročne. 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí