Hlavná stránka | Kalendár |

Pavel Hanes

Vyštudoval Evanjelickú bohosloveckú fakultu v Bratislave. V rokoch 1982 - 1993 pôsobil ako kazateľ zboru Bratskej jednoty baptistov vo Vavrišove. Od roku 1993 učí na Katedre evanjelikálnej teológie a misie PFUMB v Banskej Bystrici. Vyučuje predmety súvisiace so Starou zmluvou, ako aj biblické jazyky (hebrejčinu, v minulosti aj gréčtinu). Napísal niekoľko vysokoškolských skrípt. Je členom komisie, ktorá pracuje na ekumenickom preklade Starej zmluvy. S manželkou Dankou majú dve deti. 

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí