Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

28. - 31. augusta 2003

Univerzitné a pastoračné centrum, ŠDĽŠ, Mlynská dolina

Spôsob prihlasovania:

Vyberte si jednu z nasledovných možností:

-    cez internet na: www.copp.sk/ncopp2003/formular.html

-         vyplnením prihlášky (môže sa kopírovať), ktorú zašlite na adresu: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál, Ambroseho 15/17, 851 02 Bratislava

-          e-mailom: kancelaria@copp.sk

-          telefonicky: 02/62410109

 

Registračné poplatky:

Účastnícky poplatok na štvrtok - nedeľu:

prihlásení do 18.7.2003....250,- Sk

prihlásení do 15.8.2003....350,- Sk (pozn.: internátne ubytovanie zabezpečujeme len prihláseným do 15.8.2003).

Pre výšku účastníckeho poplatku je rozhodujúci dátum odoslania platby!

 

Prihlasovanie na mieste:

-          na celú konferenciu.... 400,- Sk

-          za jeden seminár 50,- Sk

-          za jeden koncert 70,- Sk

-          nedeľa: vstup voľný

 

Zľavy:

Deti do 12 rokov majú v sprievode dospelých vstup na konferenciu bez poplatkov.

Zľava priateľom Koncertov modlitieb a chvál 100,- Sk z ceny aktuálneho poplatku.

Pri prihlásení do 15.8.2002 poskytujeme 75,- Sk ako príspevok na cestovné náklady pre účastníkov zo vzdialenosti väčšej ako 200 km.

Uvedené zľavy si účastník sám odpočíta z ceny aktuálneho účastníckeho poplatku!

 

Ubytovanie zabezpečujeme:                

- kategória A, v študentskej ubytovni: 130,- Sk/noc

- kategória B, v telocvični (vlastný spacák a karimatka): 55,- Sk/noc

 

Strava: Priamo na konferencii sa budú dať objednať stravenky za výhodné ceny.

Spôsob platby: 

Účastnícky poplatok + ubytovanie treba zaplatiť na ktorejkoľvek pošte bankovou zloženkou (BZ) Poštovej banky (nie poštovou poukážkou typu A!) na účet: 20017395/6500, variabilný symbol: prvých šesť čísel vášho rodného čísla alebo prevodovým príkazom z vášho účtu na účet: 2667250007/1100, variabilný symbol: prvých šesť čísel vášho rodného čísla.

Účastníci z ČR môžu zaplatiť on-line platbou cez moneybookers (poplatok len 1% z poukazovanej sumy) alebo až na mieste pri registrácii.

Potvrdenie o platbe si v svojom záujme uschovajte a prineste na registráciu! Vyhnete sa tak nepredvídaním komplikáciám v prípade neprevedenia vašich peňazí na naše účty.
Každý účastník musí byť prihlásený na samostatnej prihláške!


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí