Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

28. - 31. augusta 2003

Univerzitné a pastoračné centrum, ŠDĽŠ, Mlynská dolina

Semináre:

Piatok:

14 00 - 15 30  Zakladanie nových zborov prostredníctvom darov služby (Stašek Bubík)

14 00 - 15 30  Radikálne uctievanie v novom miléniu II. (John de Jong)

14 00 - 15 30  Vydaní vedeniu Ducha Svätého (Stefan Driess)

14 00 - 15 30  Ako komunikovať Božie Slovo cez pantomímu, III. časť (Steve Murray)

14 00 - 15 30  Umelecká dielňa - príprava večených koncertov* (Ann Clifford a kol.)

Piatok:

16 00 - 17 30  Kresťania v svete umenia (Ann Clifford)

16 00 - 17 30  Cena budovania kresťanského svetonázoru v post-marxistickej krajine (Pavel Hanes)

16 00 - 17 30  Strach - blok úplného vydania sa  (Ad de Bruin)

16 00 - 17 30  Ako komunikovať Božie Slovo cez pantomímu, VI. časť (Steve Murray)

16 00 - 17 30  Umelecká dielňa - príprava večených koncertov* (Ann Clifford a kol.)

Sobota:

14 00 - 15 30  Ako študovať Bibliu (Pavel Hanes)

14 00 - 15 30  Môže mať aj kresťan depresiu? (Paul Dakin)

14 00 - 15 30  Vydaní zachrániť generáciu mladých (Stefan Driess)

14 00 - 15 30  O hodnotách života (Karel Řěžábek)

14 00 - 15 30  Umelecká dielňa - príprava večených koncertov* (Ann Clifford a kol.)

Sobota:

16 00 - 17 30  Ako nájsť svoje povolanie, vízia pre môj život  (Gerald Coates)

16 00 - 17 30  Kresťan v zdravotníctve (najmä pre pracovníkov v zdravotníctve) (Paul Dakin)

16 00 - 17 30  Evanjelizácia v 21. storočí (Ako sa stať soľou, ktorá bude príjemná pre moje okolie) (Stašek Bubík)

16 00 - 17 30  Umelecká dielňa - príprava večených koncertov* (Ann Clifford a kol.)

 

Pozn.: * Seminár je otvorený pre široké spektrum umelcov amatérov aj profesionálov. Prosíme účastníkov o prinesenie si svojho umeleckého nástroja a pomôcok k svojej umeleckej tvorbe. Vzhľadom na priestorové možnosti je na tomto seminári limitovaný počet účastníkov.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí