Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

28. - 31. augusta 2003

Univerzitné a pastoračné centrum, ŠDĽŠ, Mlynská dolina

Semináre a workshopy (prakticá aplikácia):

Štvrtok:

15 00 - 17 30 Obnovenie mysle - cesta k poznávaniu Božej vôle, I. časť (Ad de Bruin)

15 00 - 17 30 Uvoľnení do tanca pre Pána, I. časť (Eva Kevická)

15 00 - 17 30 Uctievanie tancom – priestor pre Ducha, I. časť (Helenka Šabatková) 

15 00 - 17 30 Ako nacvičuje naša skupina I. (Ota Pinkner + členovia hudobnej skupiny)

15 00 - 17 30 3P (Prostor pro priblížení) - alternatíva kurzov ALFA z ČR (Karel Řěžábek)

15 00 - 17 30 Ako komunikovať Božie Slovo cez pantomímu, I. časť (Steve Murray)

15 00 - 17 30 Umelecká dielňa - príprava večených koncertov* (Ann Clifford a kol.) 

Piatok:

10 00 - 12 00 Obnovenie mysle - cesta k poznávaniu Božej vôle, II. časť (Ad de Bruin)

10 00 - 12 00 Uvoľnení do tanca pre Pána, II. časť (Eva Kevická)

10 00 - 12 00 Uctievanie tancom – priestor pre Ducha, II. časť (Helenka Šabatková)

10 00 - 12 00 Ako nacvičuje naša skupina II. (Ota Pinkner + členovia hudobnej skupiny)

10 00 - 12 00 Radikálne uctievanie v novom miléniu I. časť (John de Jong)

10 00 - 12 00 Ako komunikovať Božie Slovo cez pantomímu, II. časť (Steve Murray)

10 00 - 12 00 Umelecká dielňa - príprava večených koncertov* (Ann Clifford a kol.)

 

Pozn.: * Seminár je otvorený pre široké spektrum umelcov amatérov aj profesionálov. Prosíme účastníkov o prinesenie si svojho umeleckého nástroja a pomôcok k svojej umeleckej tvorbe. Vzhľadom na priestorové možnosti je na tomto seminári limitovaný počet účastníkov.

Viac informácii u Petra Černáka.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí