Hlavná stránka | Kalendár |

Gerald Coates

Je spoluzakladateľom a vedúcim pracovníkom tímu Pioneer. Misijná organizácia Pioneer sformovala jednu z najväčších sietí nových zborov vo Veľkej Británii. Je spoluzakladatelom Pochodu pre Ježiša, je patrónom združenia ACET (AIDS Care Education Training). Jeho zbor v North East Surrey sformoval mnohé služby, ktoré vedú napr.: Noel Richards, Martin Scott, Caroline Bonnett... Ako autor mnohých kníh a videoprogramov sa stal pravideľným prispievatelom do novín, časopisov, rozhlasových a televíznych relácií. Je poradcom mnohých známych politikov, rečníkov a hudobníkov.
Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí