Hlavná stránka | Kalendár |

Noel Richards

Tento rok na našu konferenciu prijal pozvanie Noel Richards so svojou skupinou. Často účinkuje najmä vo Veľkej Británii, vystupuje na Koncertoch chvál a vedie uctievania na konferenciách a veľkých akciách ako sú Pochod pre Ježiša alebo Spring Harvest. Jeho práca ho už priviedla aj do Afriky, Austrálie, Severnej Ameriky, Ázie a do viacerých Európskych krajín. Je autorom mnohých známych chálospevov ako napríklad: "Odložil si svoj majestát" alebo "Vesmírom znie", ktoré zložil spolu so svojou manželkou Triciou.

Tento spevák dostal od Boha víziu. Keď pozeral priamy prenos skupiny Queen z Wembly stadiona a všetkých ľudí ako mohutne spievali: "We are the champions..." pomyslel si: "Pekná pesnička, avšak to, čo v nej spievajú nie je pravda." Vtedy mu Boh vnukol myšlienku usporiadať Koncert modlitieb, chvál a proklamácií práve na tomto štadióne, kde by 72 000 kresťanov spievalo neochvejnú pravdu, že Ježiš Kristus je jediný Šampión celého sveta.

Posledná generálka tohto historického stretnutia kresťanov sa konala 10. júna 1996 vo Wembly Arene, kde sa 11 800 kresťanov zišlo, aby svojimi chválami a modlitbami otvorili cestu do Wembly štadiónu. Asi 3 000 ďalších kresťanov sa v ten deň nedostalo do vnútra tejto haly, lebo už bola beznádejne vypredaná.

28. júna 1997 bude Noel Richards spolu so svojimi ďalšími priateľmi viesť prvé chvály Ježišovi Kristovi na Wembly štadióne. Modlime sa za to! Noela so skupinou potom všetci uvidíme v Bratislave, v Športovej hale na Pasienkoch a určite sa ho opýtame aj na jeho dojmy z naplnenej vízie.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí