Hlavná stránka | Kalendár |

MUDr. Marek Krajčí

Ako 17 ročný dostal od Pána víziu, ktorej realizácia mu umožnila naplniť túžbu a vidieť jednotu Božieho ľudu na spoločných chválach a modlitbách za prechádzajúce prebudenie. Hrá na klávesové nástroje, skladá chválospevy a vedie Koncerty modlitieb a chvál v Bratislave. Tento rok ukončil svoje štúdium na lekárskej fakulte. V súčasnosti je predseda Správnej rady Centra pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál.
Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí