Hlavná stránka | Kalendár |

Záväzná prihláška

Bratislava 28.-30. augusta 1998 - Športová hala Pasienky

Záväzne sa prihlasujem na Celoslovenskú konferenciu Koncertov modlitieb a chvál.

Priezvisko: Meno:
Adresa: PSČ obec:
Rodné číslo: Cirkev:

Ubytovanie žiadam zabezpečiť na dni:
piatok/sobota   sobota/nedeľa

v kategórii:
internát - ubytovňa (130,- Sk/noc)   spacák - karimatka (45,- Sk/noc)

Mam záujem o obed v študentskej jedálni: 60,- Sk/obed
sobota   nedeľa

Mám záujem o voliteľné semináre a workshopy:
(každý deň možno z časových dôvodov absolvovať len jeden)
PIATOK semináre vedie SOBOTA
Úloha pokánia v procese posväcovania John MacFarlane Žiť v pomazaní Ducha Svätého
Duchovné dary Paul Dakin Osobná identita v Bohu
Modlitebný život I Glenn Livingston Modlitebný život II
Zostávať v Ňom Karel Řežábek Božia sláva
Partnerské vzťahy Danny Jones Priateľstvá v cirkvi
Hudobné sekcie I
(spev, gitara, bicie, klávesy, dychové nástroje, basová gitara)
hud. nástroj: Hudobné sekcie II
(spev, gitara, bicie, klávesy, dychové nástroje, basová gitara)
Umenie pre Krista I
(perkusie, tanec, dráma, vizuálne umenie, písanie, spoločná diskusia)
Ann Clifford a jej hostia
J. Cihová, K. Valentová
Umenie pre Krista II
(perkusie, tanec, dráma, vizuálne umenie, písanie, spoločná diskusia)

Pre určenie výšky účastníckeho poplatku je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.
200,- Sk do 11.5.1998   250,- Sk do 10.8.1998

Mám záujem o konferenčné číslo časopisu Krok za 20,- Sk.
Články od konferenčných rečníkov spolu ich predstavením.

Som Priateľ Koncertov modlitieb a chvál.
Priatelia Koncertov modlitieb a chvál majú zľavu 100,- Sk z aktuálnej ceny účastníckeho poplatku + zadarmo konferenčné číslo KROKu.

Účastnícky poplatok + ubytovanie a stravu v celkovej sume Sk som uhradil dňa .
E-mail (alebo podpis):  


Účastnícky poplatok + ubytovanie a stravu zaplať na ktorejkoľvek pošte len vkladovým lístkom Poštovej banky (nie poštovou poukážkou typu A, ani bankovou zloženkou Poštovej banky!) na účet: POŠTOVÁ BANKA, číslo účtu: 20017395/6500, variabilný symbol: rodné číslo. Názov účtu: COPP. Účastníci z Čiech sa prihlásia len vyplnením tejto prihlášky, poplatky zaplatia až na mieste pri registrácii.

Kópiu ústrižku (potvrdenie vkladu) si uschovajte a prines na registráciu.
Každý účastník musí byť prihlásený na osobitnej prihláške.

Ak na prihlásenie nemôžeš použiť Internet, vyplnenú prihlášku zašli na adresu Centra pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál.
Informácie o konferencii získaš v pracovných dňoch na tel. číslach 07/5214008, 5238113 od 10 00 do 12 00 hod.
Ak chceš pomôcť usporiadateľom pri organizačnom zabezpečovaní konferencie, môžeš byť oslobodený od platby konferenčného poplatku.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí