Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie konferencie

Generácia zachránených

7.-9. marca 2003, DK Nivy, Bratislava

Toto podujatie bolo voľným pokračovaním konferencií PRIATEĽSTVA, ktoré Koncerty modlitieb a chvál (COPP) a KMS v rokoch 1999 (Bratislava) a 2001 (Praha) spoločne organizovali.

Samotnej konferencii predchádzali dosť intenzívne rozhovory, ktoré na jednej strane COPP a na druhej KMS iniciovali medzi pastormi v rámci Bratislavy a na báze SV KMS. Ich cieľom bolo zistiť aktuálny záujem vedúcich o poriadanie spoločnej konferencie. Hoci nie úplne všade sme sa stretli s pozitívnymi reakciami, predsa len prevládol názor tých, ktorí vidia za obohacujúce, keď si kresťania našich krajín môžu vzájomne slúžiť. A najmä o toto tu išlo: Pozvať Bohom povolaných a cirkvou rozpoznaných služobníkov z ČR a SR, ktorí budú zhromaždenému Božiemu ľudu slúžiť.

Konferencia začala v piatok večer Koncertom modlitieb a chvál, kde dlhoročný misionár v Ugande, Holanďan žijúci teraz na Slovensku, Ad de Bruin, podal ucelené vyučovanie o minulých a súčasne žijúcich generáciách a o ich vlastných charakteristikách. Pred očami sme zrazu mali pomerne jasnú predstavu, ako Boh jednotlivé generácie používa a pre každú z nich má svoj špecifický plán. Zrazu sme si uvedomili, že Boh svoj cieľ pre národ napĺňa postupne cez mnohé generácie a všetci sme toho súčasťou. Záver koncertu patril vzájomnému transgeneračnému žehnaniu. Prežili sme uvoľnenie požehnania, keď otcovia žehnali svojim synom a naopak.

Počas soboty prebiehali v kultúrnom dome tri paralelne bežiace semináre v dvoch časových blokoch. Témy: Nikdy nekončící milost, Víťazný život, Pochopenie a rast vo svojom pomazaní, Pět služebností v církvi - Boží způsob pro budování a růst církve, Zmena generácie cez duchovný boj. Slúžili na nich Ad de Bruin, Stašek Bubík a Alexander Barkóci. Veľkou škodou bol fakt, že Tomáš Dittrich, ktorý sa na konferenciu veľmi tešil, nakoniec pre chorobu do Bratislavy pricestovať nemohol.

Sobotný večerný koncert bol prirodzeným vyvrcholením konferencie s revolučným slovom Stašeka Bubíka. Stašek, so svojou veľkou vášňou pre evanjelizáciu životom, budoval cirkev tak, ako to dokáže naozaj len evanjelista. Slovo ostro, no aj žartovne konfrontovalo niektoré nebiblické tradičné predstavy a vykresľovalo Ježiša pre mnohých v nepredstaviteľnej podobe ako priateľa hriešnikov a publikánov.

Nedeľný program pokračoval v jednotlivých bratislavských zboroch, kde mohli slúžiť pozvaní konferenční rečníci. V mojom zbore slúžil Stašek, jeho slovo nadväzovalo na sobotnú kázeň a prinieslo nový oheň do sŕdc mojich súrodencov v Kristovi. Na nedeľné popoludnie dostal ešte ďalšie pozvanie a slúžil v jednom z najmladších a úspešne rastúcich evangelikálnych zborov v Bratislave (Prielom). Jeho služba bola pre celú Bratislavu určite veľkým prínosom.

            Na záver ešte dovoľte môj pohľad na spoločné česko-slovenské stretnutia. Teší ma, že naše národy (myslím tým aj Moravanov) sú si aj po rokoch oddelenia štátnou hranicou stále tak blízke. Na celom svete by sme asi nenašli tak bratsky späté národy, ako tie naše. Vďaka Bohu, je to vidieť na správaní našich popredných politikov až po „bratské“ hokejové zápasy (kedy mladší už vie aj poraziť svojho staršieho brata). Myslím, že by malo byť vidieť aj spätosť kresťanov týchto dvoch krajín. Priatelia môžeme byť s mnohými, no súrodenci sú si daní a to je veľké požehnanie od Hospodina! Ich vzťahy budú vždy niečím výnimočné, neporovnateľné s bežnými priateľstvami a budú mať vždy svoju osobitú intimitu. Dúfam, že to nasledujúce generácie nestratia!  

Marek Krajčí

Možnosť objednania multimediálneho CDčka (nahrávky jednotlivých seminárov, mini-fotoalbulbum konferencie, osnova prednášky o generáciách od Ad de Bruina) v ponukách produktov.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí