Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Generácia zachránených

Téma: Ako zmeniť moje okolie

konferencia COPP poriadaná v spolupráci s kresťanmi 

z Prievidze a Partizánskeho

27.-29. februára 2004, Mestské kultúrne stredisko, námestie SNP, Partizánske

 

Život Pána Ježiša na Zemi je vzorom pre každého kresťana. Keď sa však dívam na súčasnú Cirkev,  zaráža ma veľký nepomer medzi praktickou službou a službou slovom. Nečudo, že našim slovám už takmer nikto neverí... Ježiš v prvom rade robil ľuďom dobre a potom, keď na to bola vhodná príležitosť, aj kázal slovo. Kresťania v Prievidzi a v Partizánskom to pochopili, začali pomáhať tým, ktorí to potrebujú a to mení ich okolie! Preto sme sa stretli práve tam, kde prebudenie prednedávnom začalo.

Program:

PIATOK:

27.2.2004

19:00

Koncert modlitieb a chvál

Téma: Žiť s Bohom naplno

slovom slúži: Tomáš Dittrich

SOBOTA:

28.2.2004

10:00

14:30

1. SEMINÁR: Ako priviesť domov stratených synov a dcéry (Stefan Driess)

2. SEMINÁR: Radikálna evanjelizácia láskou (Stefan Driess)

19:00

Koncert modlitieb a chvál

Téma: Ako uvoľniť Božiu moc v živote druhých

slovom slúži: Stefan Driess

NEDEĽA: 

29.2.2004

10:00

návšteva v spolupracujúcom kresťanskom spoločenstve v Partizánskom 

slovom slúži: Tomáš Dittrich

on-line objednávka audio a mp3 záznamov

Nie je potrebné sa vopred registrovať, pokiaľ nechcete, aby sme vám zabezpečili ubytovanie!

Priamo na mieste budú na pokrytie nákladov s touto konferenciou vykonané dobrovoľné zbierky.

 

Pošlite mi poštou konferenčný plagát  spolu s prihláškou na ubytovanie!
Meno, adresa aj s PSČ:
Počet prihlášok:


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí