Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Generácia zachránených

27.-29.2.2004, MsKS, Partizánske
Záväzná objednávka UBYTOVANIA


Záväzne si objednávam ubytovanie na konferencii Generácia zachránených (Partizánske, 27.- 29. februára 2004)

kontakt:

Meno:      
Priezvisko:
Adresa:    
Obec:      
PSČ :       
Cirkev:     
Prvých šesť číslic rodného čísla:

(povinný údaj potrebný pre identifikáciu platby)

 

Potrebujem ubytovanie:
piatok/sobota
sobota/nedel'a


v kategórii:

hotel
(200,- Sk/noc) - akcia!
spacák - karimatka
(55,- Sk/noc)

 

Účastníci z ČR si ubytovanie rezervujú len vyplnením tejto prihlášky, poplatok zaplatia až na mieste pri registrácii.

Poplatok za ubytovanie v celkovej sume Sk  som uhradil dňa  

Bankovou zloženkou Poštovej banky - plaťte na ktorejkoľvek pošte

(číslo účtu: 20017395/6500, VS: prvých 6 číslic rodného čísla, KS: 308)

prevodovým príkazom do Tatrabanky 

(číslo účtu: 2667250007/1100, VS: prvých 6 číslic rodného čísla, KS: 308)

Som z ČR, poplatok uhradím až na mieste pri registrácii

 

E-mail :  


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí