Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie konferencie

Generácia zachránených

 

Téma: Ako zmeniť moje okolie

27.-29.2.2004, mestské kultúrne stredisko, Partizánske

Dôvodom prečo sme sa rozhodli usporiadať túto konferenciu mimo Bratislavy bol nadprirodzený Boží zásah v komunite miestnych Rómov v susediacej Prievidzi. To, o čom mnohí len čítajú z kníh ako „Dýka a kríž“ sa udialo v životoch viacerých Rómov, pred tým známych len ako spolu iniciátorov potýčok s miestnymi skínmi. Začalo to Božím zastavením Mareka Baláža, akéhosi lídra celej komunity. Vo svojej zúfalosti kričal a volal už aj na Boha: „Kde si? Prečo to takto je?“ až raz doslovne počul Boží hlas: „Tu som. Kričal si na mňa.“ On dostal od Boha nielen recept na riešenie súčasnej rómskej otázky na Slovensku ale pocítil aj moc Božieho odpustenia a premenenia. A po zmene jeho života prišlo k zmene aj jeho okolia. Obrátil sa aj jeho brat Jozef. Jozef, bývalý športový zápasník, alkoholik, bitkár, gambler, smilník, výpalník, úžerník a násilník sa rozhodol, že kresťanov z Partizánskeho, ktorí slúžili jeho bratovi Marekovi „vybieli“. Preto začal chodiť na ich stretnutia, aby „sa im dostal pod kožu“. Nemohol im však nič urobiť, stretol sa s veľkou Božou láskou. Jeho život Boh úplne zmenil. Potom nasledovali obrátenia mnohých z ich komunity. A nezostalo len pri tom! Rómovia začali slúžiť svojmu okoliu. Začali navštevovať chorých , starých a opustených v miestnych nemocniciach, starobincoch, sirotincoch a slúžiť im: prakticky a Božím slovom. Zobrali zbrane svojej „domobrane“, ktorá bojovala so skínmi a rozdali im Biblie. Tie teraz rozdávajú svojmu okoliu a zvestujú Ježiša, ktorí mení ľudské životy.  Výsledkom je v súčasnosti väčší prílev „bielych“ veriacich do ich spoločenstva v Prievidzi, pretože mnohí z nich poznali aká veľká zmena v životoch miestnych Rómov nastala. Zistili to aj primátori Prievidze a Partizánskeho, ktorí pozvali vo svojich mestách všetky deti predškolskej a prvostupňovej dochádzky, kde im zvestovali Božie slovo kresťania z Partizánskeho a Prievidze. V Prievidzi sa takto autobusmi na miestnom štadióne zhromaždilo až 800 detí, bol som tam osobne a bolo to mocné. V Partizánskom tam už boli aj rodičia spolu so svojimi deťmi. Podľa mňa je toto malé prebudenie – priamo na Slovensku! V tejto atmosfére sme spolu s miestnym kresťanským spoločenstvom pripravili konferenciu, Rómom z Prievidze sme zasponzorovali cestovné a stravné, miestne spoločenstvo sme odľahčili od výraznejších finančných nákladov. Treba však vyzdvihnúť, že výborne organizačne zvládli usporiadanie celej konferencie. Konferencia priniesla úžasný čas strávený v Božej prítomnosti a pod zvukom Jeho slova. Požehnane nám slúžili bratia Tomáš Dittrich (ČR) a Stefan Driess (UK). Stefan povzbudzoval kresťanov priamo na konferencii, aby sa nebáli modliť za chorých, čo následne aj prakticky v Božej moci demonštroval. Stefan bude slúžiť aj nasledujúcu Konferenciu Koncertov modlitieb a chvál (26.-29.8.2004 v Bratislave) s témou: „Milosrdenstvo a moc“. Konferencia bude mať tento krát nielen teoretickú, ale aj praktickú časť. Pôjdeme do ulíc a barov Bratislavy slúžiť ľuďom. Pozvanie prijali opäť aj vynikajúci mím: Steve Murray, umelkyňa Ann Clifford, ďalej Andy Bossam, Paul Dakin a ďalší slovenskí a zahraniční rečníci.

Marek Krajčí

Možnosť objednania audiokaziet a multimediálneho CDčka (nahrávky jednotlivých seminárov, fotoalbulbum konferencie) na www.copp.sk/gz2004/formular.html


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí