Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Generácia zachránených

Téma: Ako meniť moje okolie

konferencia COPP poriadaná v spolupráci s kresťanmi 

z Prievidze a Partizánskeho

11.-13. marca 2005, Kultúrne a spoločenské stredisko, ul. F. Madvu 11, Prievidza

 

Už po druhý rok sa stretávame na miestach, kde Ježiš cez ľudí, ktorí sa mu vydali, urobil neobyčajné zázraky. Ľudia, ktorých okolie poznalo ako mafiánov, bitkárov a zlodejov odovzdali Ježišovi svoje životy. Teraz majú svoje kresťanské spoločenstvo a snažia sa zvestovať Ježiša svojmu okoliu. Aj cez túto konferenciu môžeme byť pri tom, tešiť sa z Božej prítomnosti a povzbudzovať sa navzájom. Služba Stefana Driessa a Štefana Horna je plná Božej autentickej lásky a moci. Verím, že viera každého jedného z nás porastie, keď budeme môcť byť týmito služobníkmi vyučovaní a keď sa po ich boku zapojíme v sobotu poobede do služby ľuďom v Prievidzi.

                                                                                                           

 

Program:

PIATOK:

11.3.2005

19:00

Koncert modlitieb a chvál

Téma: "Čo je najdôležitejšie?" Štefan Horn, chvály Mária Wiesnerová (Partizánske)

SOBOTA:

12.3.2005

10:00

 

14:30

Chvály: skupina Emauzy (Skalica)

SEMINÁR: Byť Ježišovým učeníkom (Stefan Driess)

Praktická služba v uliciach Prievidze

19:00

Koncert modlitieb a chvál

Téma: Ako uvoľniť Božiu moc v živote druhých

slovom slúži: Stefan Driess (Anglicko), chvály Marek Krajčí (Bratislava)

NEDEĽA: 

13.3.2005

10:00

spoločné stretnutie kresťanov okolia a účastníkov konferencie

Téma: "Ako meniť svoje okolie" Štefan Horn, chvály Mária Wiesnerová

zhrnutie konferencie

on-line objednávka nahrávok z konferencie

Nie je potrebné sa vopred registrovať, pokiaľ nechcete, aby sme vám zabezpečili ubytovanie!

Priamo na mieste budú na pokrytie nákladov s touto konferenciou vykonané dobrovoľné zbierky.

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí