Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie konferencie

Generácia zachránených

Ťažko slovami opísať, aký dobrý čas sme zažili. Čas plný Božej lásky a autentickej Božej moci. Ja osobne vôbec nie som typom človeka, ktorý by vyhľadával znamenia a zázraky a nutne ich potreboval ku svojej viere, no keď vidím, ako Božia nefalšovaná prítomnosť premieňa ľudské životy, hovorím iba: "O tom by to predsa celé malo byť, Ježiš je ten istý: včera, dnes i naveky!" Práve to keď uvidí tento svet, nebude potrebné nikoho ďalej presviedčať, že Ježiš je živý a osobný ku každému jednému z nás. On premieňal naše životy, Jeho moc uzdravovala naše nemoci, Jeho slovo budovalo našu vieru a Jeho Cirkev rástla!

Jedným z cieľov tejto konferencie bolo povzbudiť domáci prevažne rómsky zbor. Ide o mladé spoločenstvo, ktoré vzniklo ako následok Božej nadprirodzenej moci zjavenej na životoch viacerých "známych" miestnych Rómov. Známych preto v úvodzovkách, lebo išlo o miestnych úžerníkov, zlodejov a bitkárov, opilcov, vyvolávajúcich miestne nepokoje pri konfliktoch so skínmi. Božia moc obrátila životy týchto ľudí o 180 stupňov. Veria v Boha, ktorý je reálny. Nie v niekoho, o kom sa niečo naučili, ale v Toho, ktorého zažili. Ako každé spoločenstvo aj oni pred pár mesiacmi prechádzali určitou krízou. Videl som, že aj cez túto konferenciu Boh môže posunúť tento zbor ďalej, za sebou. Zhodou okolností sa týždeň pred konferenciou obrátili viacerí mladí z ich okolia. Pre nich táto konferencia bola niečím výnimočným na začiatku ich cesty za Pánom.

Druhým z cieľov bolo vystrojiť zúčastnených kresťanov Božou mocou a vyslať ich zasahovať svoje okolie. To prvé sa dialo v prvých dvoch dňoch. Najprv Štefan Horn hovoril o tom najdôležitejšom, o osobe Boha medzi nami - Duchu Svätom. "Bez Neho a Jeho zmocnenia tie veci nezvládneš!", znelo opakovane z Jeho úst. Po zhromaždení sa modlilo za mnohých, ktorí túžili byť zmocnení Duchom Svätým. Stefan Driess v sobotu ľudí povzbudzoval dôverovať Bohu, Jeho moci na nás - Jeho deťoch.  Prakticky si účastníci konferencie išli toto vyučovanie vyskúšať do ulíc Prievidze, kde sa modlili za ľudí, svedčili im o Ježišovi a pozývali ich na večerný evanjelizačný koncert. Večer sa v sále zhromaždilo veľa neveriacich. Počas chvál som ich viedol pod kríž Pána Ježiša, kde môžu prijať odpustenie zo svojich hriechov.  To nemôže darovať nik iný, iba Nebeský Otec. Pod krížom sa môžu stretnúť so svojim Stvoriteľom a Otcom. Stefan Driess v kázni pokračoval týmto smerom, keď prítomným predstavoval Otcovu lásku. Po slove mal Stefan viacero poznaní ohľadom telesného uzdravenia, mnohých volal na pódium a pred očami publika uzdravení vydávali svoje svedectvá alebo sa uzdravenia priamo diali. V nedeľu Štefan Horn pokračoval v povzbudzovaní ľudí zvestovať živého Boha svojmu okoliu. Na záver sa na pódiu zhromaždila veľká armáda Božích detí, ktorí prijali zmocnenie a smelosť niesť Božie slovo na miesta, odkiaľ prišli. Modlím sa, aby ovocie konferencie zostávalo a prinieslo ešte veľa, veľa dobrého.

Marek Krajčí

Asi pred piatimi rokmi, keď sa znovuzrodil brat Marek Baláž, spustila sa lavína Božieho požehnania na celú jeho rodinu. Marek bol politik a pohyboval sa tomu podobných kruhoch. Jeho brat Jozef - mafian a úžerník - prišiel na rad ako druhý. Dnes je to požehnaný evanjelista, cez ktorého uverili mnohí ďalší. Obaja kážu Božie slovo a milujú Pána Ježiša aj s ich rodinami. Dnes je to spoločenstvo do ktorého prichádza stále viac mladých ľudí, hlavne teenegerov.

Vďaka Bohu za to, že posiela svojich služobníkov, ktorí majú porozumenie a srdce práve pre takýchto ľudí. Medzi nich patrí určite aj Stefan Driess, ktorý už po druhý krát slúžil na COPP konferencii v tejto oblasti. Cez jeho slovo prišlo ako duchovné, tak aj fyzické uzdravenie. Jeho otcovské srdce dalo viacerým nasmerovanie v živote.  

         Tento rok to bola to vlastne prvá kresťanská konferencia v histórii Prievidze. Len pre zaujímavosť -  toto mesto bolo ešte pred pár rokmi vyhlásené za najrasistickejšie v strednej Európe. Očakávali sme, že to bude prelomový čas v duchovnej oblasti. Vďaka Bohu, stalo sa. Je úžasné vidieť ako Róm krstí skinheada. Určite ešte všetko nevidíme, ale už dnes vieme, že živý Boh pohol životmi viacerých ľudí. Bola to konferencia nie len o nás a pre nás, ktorí už poznáme Pána, ale aj pre tých, ktorí ho ešte nepoznali. Večer, pri službe Štefana Driessa, sa na výzvu prijať Pána Ježiša zdvihlo niekoľko rúk. Najdojímavejšie bolo, ako babička, ktorá ledva vyšla na pódium o paličke, behala z jednej strany na druhú už bez nej. Okrem toho mal brat Štefan niekoľko prorockých pohľadov do života ľudí. Napríklad mu Pán ukázal, že je tu nejaká žena so zlatým náhrdelníkom, cez ktorý je kliatba na jej rodine, ba dokonca povedal aj jej osobné meno. Má pre ňu odkaz od Pána. Dotyčná ale nemala odvahu priznať svoju prítomnosť verejne, tak sa zastavila po ukončení zhromaždenia. Podľa jej výpovede sa všetko o spomínanom náhrdelníku zhodovalo a  v duchovnom ohrození je celá jej rodina.

A čo hovorí o konferencii vedúci tohto spoločenstva a spoluorganizátor Marek Baláž? "Počas zhromaždení som prežil fyzické uzdravenie - dlhodobo ma boleli obe uši a koleno. Boh sa zase oslávil a ja som mohol vidieť Jeho tvár. Ale čo je pre mňa najviac - odvtedy sa u nás doma (zatiaľ totiž nemáme inú miestnosť na stretávanie v pracovných dňoch) stretáva asi 20 nových mladých ľudí, väčšinou z rómskych rodín. Doprial by som každému vypočuť si ich svedectvá, ktoré už dnes zasahujú ich blízkych a príbuzných. Viacerí z týchto chlapcov by už na slobode neboli. Krádeže, bitky, drogy, alkohol a iné neresti, boli ich každodenným chlebom. Dnes chvália Boha, prosia rodičov o odpustenie a učia sa nanovo žiť.

Odvtedy prešli 2 mesiace a naše zhromaždenie je naplnené novými mladými ľudmi, zapálenými pre Pána. A On sa o nich stará. Na mesiac apríl dostal podporu (od súrodencov z Partizánskeho) vedúci mládeže z Prievidze Karol Brand, aby sa mohol venovať práve týmto mladým novým ľuďom. Teraz sa stretávajú 3 krát v týždni - vyučovanie základov, skupinka a spoločné zhromaždenie.

           Modlíme sa za miestnosť a všetko čo je potrebné k zaopatreniu, aby cirkev Božia mohla rásť na Jeho slávu.

Mária Wiesnerová

Možnosť objednania audiokaziet a multimediálneho CDčka (nahrávky jednotlivých seminárov, fotoalbulbum konferencie, krátke video) na www.copp.sk/gz2005/formular.html


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí