Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Generácia zachránených

konferencia COPP poriadaná v spolupráci s kresťanmi 

z Horného Ponitria

10.-12. marca 2006, Kultúrne a spoločenské stredisko, ul. F. Madvu 11, Prievidza

Už po tretíkrát v regióne Horné Ponitire zorganizovali miestni kresťania v spoluprácii s Koncertami modlitieb a chvál spoločnú konferenciu. Tešíme sa, že z roka na rok vidíme v tejto časti Slovenska rast Cirkvi a rast jednoty medzi jednotlivými kresťanskými spoločenstvami. Praktická služba, plná Kristovej lásky, to je jeden z kľúčov k ľudskému srdcu, ktoré je možné takto otvoriť aj ku počutiu dobrej zvesti ponúkanej našim Otcom každému človeku.  V sobotu túžime vidieť, aby každý účastník konferencie potešil a obdaroval jedného dôchodcu z miestneho domova dôchodcov. Veríme, že aj toto môže byť jednou z foriem uctievania nášho Boha (Jak. 1,27). 

Program:

PIATOK:

10.3.2006

19:00

Koncert modlitieb a chvál

chvály: Braňo Letko (Bratislava)

slovom slúži: Andrej Vaško: "Zodpovednosť v živote kresťana"

SOBOTA:

11.3.2006

10:00

 

 

15:00

chvály: Michal Sedláček (Skalica)

SEMINÁR: so Stefanom Driessom: "Služba, ktorá otvára ľudské srdcia pre evanjelium"

 

"KONCERT" UCTIEVANIA: Návšteva domovu dôchodcov v Prievidzi 

19:00

Koncert modlitieb a chvál

chvály: Marek Krajčí (Bratislava)

slovom slúži: Stefan Driess: "Boh, ktorý nás zachraňuje a uzdravuje" 

NEDEĽA: 

12.3.2006

10:00

spoločné stretnutie kresťanov okolia a účastníkov konferencie

slovom slúži: Stefan Driess: "Cirkev, ktorú nepremôžu ani brány ríše smrti"

chvály: Mária Wiesnerová (Partizánske)

 

zhrnutie konferencie + niekoľko fotiek

objednávka MP3 záznamu z celej konferencie


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí