Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie konferencie

Generácia zachránených

 

Po roku sme sa opäť stretli na konferencii v Prievidzi. To, že to bude na tom istom mieste, nebolo pred rokom vôbec jasné. Naopak, hovorilo sa, že GENERÁCIA ZACHRÁNENÝCH by sa tento rok mohla presunúť do Topoľčian. No Boh nás opäť viedol na toto miesto. Počas príprav tejto konferencie mi bolo čoraz jasnejšie, prečo. Boh od minulého roku "prebúdzal" ďalších kresťanov z tohoto mesta a jeho okolia a celkom jasná bola aj oveľa zreteľnejšia jednota Božích detí tohoto regiónu. Taktiež v miestnom, prevažne rómskom spoločenstve, pretrvávali už nejaký čas bolestné nezhody a počas konferencie Boh viedol ľudí do pokánia a daroval uzdravenie mnohých vzťahov.

Na konferenciu prišli najmä kresťania "hladní po Bohu" a Jeho reálnom pôsobení medzi nami. To otvorilo Duchu Svätému priestor na Jeho vanutie a zjavovanie Božej slávy rôznymi a aj nadprirodzenými spôsobmi. 

V prvý večer kázal Andrej Vaško o našej zodpovednosti pred Bohom a ľuďmi za okolie, kde nás postavil. Toto vyučovanie podložil životným príbehom Estery a Mordochaja zo starozákonnej knihy Ester.  

V sobotu a v nedeľu slúžil Stefan Driess. Stefan prijal od Boha poverenie, aby v "európskych" podmienkach povzbudzoval vieru kresťanov aj k nadprirodzenému Božiemu pôsobeniu, modlil sa za chorých a proroctvom uvoľňoval mnohých ku službe. Stefan sa nám snažil priblížiť, kým sme v Ježišovi - úplne novým stvorením, všetky staré veci by sa mali pominúť! Častokrát sme však diablom klamaní a niektoré staré veci stále tolerujeme vo svojom živote. Prežívali sme, ako sa nám Boh počas týchto dní dával poznať a zvyšoval úroveň nášho povedomia kým sme v Ježišovi.

V sobotu popoludní sa viacerí súrodenci rozhodli ísť navštíviť miestnych dôchodcov v Prievidzskom domove dôchodcov a osobným záujmom a darčekom im prejaviť lásku a porozumenie. Osobne som veľmi rád, že kresťania si viac a viac uvedomujú, že praktická služba lásky má byť našim životným štýlom a že aj počas konferencie, na ktorú mnohí cestovali desiatky kilometrov od svojho bydliska boli ochotní nielen prijímať dobré veci od svojho nebeského Otca, ale zároveň hneď aj rozdávať Jeho lásku ďalej.

Nedeľa sa niesla v znamení svedectiev o tom, čo Boh urobil v životoch mnohých z nás. Striedali sa slová povzbudenia s prorockými slovami, svedectvami o telesnom uzdravení, v slzách jeden brat vyznával svoje hriechy a prosil o odpustenie a prijatie... Nasledovalo zaujímavé vyučovanie Stefana o Cirkvi, ktorú nepremôžu ani brány ríše smrti. Nadšenie prítomných žiť pre Boha sa dalo "krájať", jedna sestra dokonca vhodila do zbierky svoj zlatý prsteň! Áno, bola to síce len 3-dňová konferencia, no odhodlanie, aby to, čo tu začalo, pokračovalo v každodennom živote, bolo zjavné. Verím, že náš nebeský Otec dá každému na každý deň to, čo bude k radikálnemu nasledovaniu Ježiša potrebovať a je to aj moja modlitba za všetkých nás.

Marek Krajčí

Možnosť objednania audiokaziet a multimediálneho CDčka (nahrávky jednotlivých seminárov vo formáte MP3, fotoalbulbum konferencie) na www.copp.sk/gz2006/mp3.html


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí