Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál
nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi

 
Koncerty modlitieb a chvál Pokrikujte radostne Bohu, celá zem!
Ospevujte slávu jeho mena!
Pokladajte si jeho chválu za slávu!

Žalm 66,1n
Príď pred trón nášho nebeského Otca a nech sa tvoj hlas pridá k chválam a modlitbám zjednotených kresťanov.

Bol si stvorený k chvále, a preto si nenahraditel'ným nástrojom v orchestri Božích detí. Náš Pán sa teší na obecenstvo s tebou, keď budeme jednotne stáť pred Ním, veď sa modlil:
"A slávu, ktorú si mi dal, dal som ja im, aby boli jedno ako sme my jedno." (Ján 17,22)

 

zaobstarajte si

MP3 záznamy

prednášok rečníkov

z konferencií od roku 1996 

         

 

 

Naša vízia: Byť nástrojom Svätého Ducha
v hnutí modlitieb a chvál zjednotených kresťanov
v očakávaní zasl'úbeného prebudenia.

Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí