Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Časopis KROK

Krok niekam vedie. Vytvára chôdzu, čo je najbežnejšia činnosť, z ktorej sa skladá aj ten najdlhší maratón. Tento časopis chceme písať spoločne s vami o krokoch. Krokoch viery a odvahy byť inými vo svete, v ktorom žijeme.

Našou víziou je zachytiť to, čo robí Boh v súčasnej dobe na Slovensku v rôznych oblastiach. Konkrétne bude KROK prinášať nové pohl'ady, informácie, vyhradí miesto pre to, čo hovorí Boh cez umenie. Čítajte, nechajte sa inšpirovať a nadchnúť.

Časopis vychádza od roku 1997. Prvé tri roky vychádzal štrvťročne, neskôr s polročnou periodicitou. 

Po mnohých modlitbách a zvažovaní priorít našej služby sme začiatkom roku 2002 museli pristúpiť k redukcii periodicity nášho časopisu. Viedla nás k tomu najmä zlá finančná návratnosť časopisu a z toho vyplývajúca veľká finančná záťaž pre občianske združenie. Financie získané týmto úsporným opatrením chceme využiť na skvalitnenie nami organizovaných Koncertov modlitieb a chvál.

Časopis bude od roku 2002 vychádzať už len 1x ročne a to v júni pred letnými prázdninami. Veríme, že bude môcť byť vydaný v kvalitnejšom prevedení s dobrými článkami, ktoré vám spríjemnia chvíle strávené na dovolenke. 

Obsahy z posledných čísel: katalóg KROK, leto 2002; leto 2001; zima 2000; leto 2000; objednávka jednotlivých vydaní


katalóg KROKu

Drahí priatelia!

Dostáva sa vám do rúk katalógové vydanie časopisu KROK. Už dávnejšie sme chceli ucelene vydať prednášky jednotlivých služobníkov na našich konferenciách. Digitalizácia a v súčasnosti relatívne slušná dostupnosť počítačov a MP3 prehrávačov nám dala k realizácii tohto projektu zelenú. Veríme, že toto vydanie KROKu vám prinesie úžitok pri vyhľadávaní práve toho, čo momentálne v živote potrebujete. Zozbierané prednášky známych služobníkov zo siedmych ročníkov konferencií poskytujú naozaj širokú paletu tém, spracovanie ktorých nám môže byť veľmi prospešné. A to nielen v našich osobných životoch a v našich rodinách, ale aj v životoch našich cirkevných spoločenstiev.

Tento katalóg zároveň vychádza aj ako spomienka na nášho drahého priateľa a služobníka Johna MacFarlana, ktorý nás 30. apríla 2003 po vážnej chorobe nečakane opustil. Tak ako pre mňa, určite aj pre mnohých z vás, to je veľká citová rana. John bol pre nás akýmsi duchovným otcom, mnohým z nás ťažko popísať stratu, ktorú prežívame. Zanechal tu Božie slovo a v mysliach mnohých svoj osobný príklad neobyčajne skromného a pokorného, Bohu vydaného služobníka.

Nazdávame sa, že téma čísla: „ÚPLNE VYDANÍ“ je nadčasová a túto otázku je dobré si z času na čas opätovne položiť. Som naplno vydaný tým správnym smerom? Všetkým nám prajem, aby sme si pri poslednom účtovaní mohli stáť za svojim životom a ako Ježiš povedať: „Dokonané je!“.

Marek Krajčí

objednaj časopis 


KROK - leto 2002

Modlitba, ktorá mení históriu - úvodník učiteľa Katedry evanjelikálnej teológie a misie PF MB Pavla Hanesa

Dnes už nekričím - osobné svedectvo novej pracovníčky Koncertov modlitieb a chvál

Tvorivé centrum uctievania - Jond de Jong, worship leader manchesterskej Vinice rozpráva o svojej práci a vízii 

Európska únia nie je o pocitoch, ale o peniazoch - článok reportéra ekonomického týždenníka TREND Petra Kremského na súčasnú aktuálnu politicko-ekonomicko-spoločenskú tému z pohľadu kresťana žurnalistu

Rozhovor s Danielom Zajícom a Danom Drápalom, zakladajúcimi členmi kresťanskej politickej strany VPB v Českej republike

Aj cigáni idú do neba - bývalý hovorca ministerky financií Peter Švec so svojou manželkou Andrejou nám približujú prácu kresťanov medzi Rómami

Svedectvá - Adriany Lakatošovej a Romana Farkaša

Kdekoľvek sa Boží ľud modlí, tam sa čosi deje - cestovateľské zážitky a pozorovania Johna MacFarlana

Modlitby, ktoré menia históriu národa - výpoveď Lajosa Racza, vedúceho aktivistu modlitebného hnutia v Maďarsku, o vypočutých modlitbách maďarských kresťanov

Modlitba mení osud prenasledovaných kresťanov - reportáž Jara Šinkovica zo stretnutia s Tomom Whitom, predsedom spoločnosti Voice of Martyrs (Hlas mučeníkov)

Prorocká cirkev - pohľad Stefana Driessa, riaditeľa prorockej školy jedného z najväčších prebudeneckých zborov v Nemecku (zbor Petra Wenza zo Štutgartu)

Konfedets2002 - reportáž Ľubky Talabovej z konferencie nielen pre deti a detských služobníkov


KROK - leto 2001:

Je čas zakladať zbory?! – úvodník, v ktorom Štefan Pap hovorí o potrebe existencie živej a rastúcej cirkvi v našom národe
Rozhovor s kórejským misionárom Jae Han Jungom o tom, ako získať Slovensko pre Ježiša.
Evanjelium v Afrike - svedectvo mladej ženy, ktorej sen stať sa misionárkou v Afrike Boh naplnil.
Kurzy Alfa – v čom spočíva tajomstvo úspešnosti tejto evanjelizačnej metódy?
Jak se česko-slovensky řekne přátelství? – článok šéfredaktora Života víry o Konferencii priateľstva 2001
Živé vody na suchú púšť – čo je a čo robí Hnutie zakladania zborov?
Anketa – tentokrát na tému evanjelizácia v praxi


KROK Zima 2000:

Dokážeme vyriešiť jeden z nepochopiteľných rébusov? - Úvodník, v ktorom Marek Krajčí hľadá odpoveď na otázku: Ako získať náš národ pre Ježiša? 
Rozhovor s Johnom Mulindem o hnutí modlitieb, ktoré Boh roznietil v Ugande
Aby boli všetci jedno - vyučovanie Jona Palmera na tému "Jednota"
Každý niekam ide - svedectvo muža, ktorého sen sa stal realitou - ako vzniklo Kompas Café v Žiline
Rezonancie 2000 - Boh koná zázraky aj na Slovensku - spravodajstvo z misie
Campfest a Haleluja 2000 - akú hudbu počúvame?
Konferencia modlitieb a pôstu - prebudenie príde, len keď sa budeme modliť


KROK leto 2000

Objekt zlej navigácie - strhujúce svedectvo
Teen challenge - šanca skončiť (s drogami)
Rozhovor s Mikulášom Dzurindom
Ako vidia jednotu - s anketou sme zašli za viacerými cirkevnými predstavitel'mi
Svätosť na každý deň - vyučovanie L'uda Karu
Prihláška s kompletným programom konferencie Koncertov modlitieb a chvál 


Úplné články na stiahnutie:

Gerald Coates: Iná armáda (August 1997)

John MacFarlane: Duch Svätý a kráľovstvo v Cirkvi (August 1997)

Michal Kevický: Modlitebné hnutia v Biblii (December 1997)

Marek Krajčí: Priateľstvá versus nezávislosť (Jeseň 1998)

Paul Dakin: V mene koho (Jeseň 1998)

Glenn Livingston: Modlitba ako životný štýl (Jeseň 1998)

Danny Jones: Barbie kresťanstvo (Jeseň 1998)

Pavel Hanes: Vyvážená Cirkev (Zima 1998)

Rucký Evald: Život v tlaku aneb Bůh nás vychovává (Jar 1999)

Danny Jones: Každý niekam ide (Zima 2000)

Emília Rapiová: Príchod (Leto 2000)

Všetky čísla vám na požiadanie do vyčerpania zásob môžeme zadarmo poslať poštou na vami zadanú adresu.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí