Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Modlitebná sieť na školách

Stredné Slovensko

Gymnázium Zvolen-Ľ.Štúra

Gymnázium Zvolen-Ľ.Štúra

Pedagogická fa MB, BB

SŠ ZV-dievč.odborná

VŠ Martin-Jeseninova lek.fa

Kontakty na naše kontaktné osoby na týchto školách vám na požiadanie zašleme.

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí