Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

MP3 záznamy


MP3 záznamy

Už dávnejšie sme chceli ucelene vydať prednášky jednotlivých služobníkov na našich konferenciách. Digitalizácia a v súčasnosti relatívne slušná dostupnosť počítačov a MP3 prehrávačov nám dala k realizácii tohto projektu zelenú. Veríme, že vydanie katalogu KROKu vám prinesie úžitok pri vyhľadávaní práve toho, čo momentálne v živote potrebujete. Zozbierané prednášky známych služobníkov zo siedmych ročníkov konferencií poskytujú naozaj širokú paletu tém, spracovanie ktorých nám môže byť veľmi prospešné. A to nielen v našich osobných životoch a v našich rodinách, ale aj v životoch našich cirkevných spoločenstiev.

Katalóg KROKu získate automaticky zadarmo spolu s prvým objednaným CDčkom!

 

Prednášky zoradené podľa rečníkov:

číslo CD Slúžiaci Názov Dátum
CD 1 Ad de Bruin Tímová práca 30.8.2002
Modlitba, ktorá mení históriu 31.8.2002
Pochopenie a rast vo svojom pomazaní 8.2.2003
Zmena generácie cez duchovný boj  8.2.2003
CD 2 Alexander Barkóci Evanjelizácia životom 4.9.1999
Kresťanská rodina 1.9.2000
Život a smrť je v moci jazyka 2.9.2000
Sila odpustenia 31.8.2001
Božie milosrdenstvo a bezpodmienečná láska 31.8.2001
Modlitby za chorých 30.8.2002
Víťazný život 8.2.2003
CD 3 Gerald Coates Božie Kráľovstvo 1.9.1996
Duchovný boj I. 29.8.1997
Duchovný boj II. 31.8.1997
CD 4 John de Jong Modlitba vo chválach 30.8.2002
Kreatívne uctievanie 31.8.2002
CD 5 John MacFarlane Život v obecenstve Ducha Svätého I. 29.8.1997
Život v obecenstve Ducha Svätého II. 30.8.1997
Kráľovstvo Božie v Cirkvi 30.8.1997
Význam pokánia 28.8.1998
Život v pomazaní Ducha Svätého 29.8.1998
Duchovný pokrm 3.9.1999
CD 6 John MacFarlane Dary a ovocie Ducha 4.9.1999
Cirkev - miesto Božej moci a slávy 4.9.1999
Božie srdce pre národy 29.8.2002
Modlitba v mojom živote 30.8.2002
Modlitba za mestá a národy 31.8.2002
Modliaca sa Cirkev 1.9.2002
CD 7 Karel Řežábek Zostávať v Ňom 28.8.1998
Božia sláva 29.8.1998
Žiť blízko Boha 30.8.1998
Miesto umenia v Cirkvi 2.9.1999
Nielen pre umelcov 30.8.2001
Domáci viery 31.8.2001
Ako vychovávať deti 1.9.2001
CD 8 Ľudovít Kara Jednota Cirkvi 4.9.1999
Mentalita služobníka 1.9.2000
Život v plnosti 2.9.2000
Muž - kňaz v rodine 31.8.2001
Medzigeneračné vzťahy 1.9.2001
CD 9 Paul Dakin Sloboda k službe 30.8.1996
Proroctvo I. 30.8.1996
Proroctvo II. 31.8.1996
Uzdravenie + oslobodenie 31.8.1996
Vízia 29.8.1997
Pripravení na prebudenie 30.8.1997
Duchovné dary 28.8.1998
CD 10 Paul Dakin Osobná identita v Bohu 29.8.1998
Úloha žien v Cirkvi 3.9.1999
Autorita Cirkvi a v Cirkvi 4.9.1999
Kresťan na pracovisku 1.9.2000
Lokálna cirkev 31.8.2001
Ako pochopiť opačné pohlavie 31.8.2001
Boží poriadok a Božia výchova 1.9.2001
CD 11 Stanislav Bubík Nikdy nekončící milost 8.2.2003
Pět služebností v církvi - Boží způsob pro budování a růst církve 8.2.2003
Cirkev, ktorá miluje hriešnikov ako Ježiš 9.2.2003

Prednášky zoradené podľa tém:

CD 12 spoločné bohoslužby    
  Cirkev a svet Gerald Coates 1.9.1996
  Božie kráľovstvo v spoločnosti Jozef Brenkus 31.8.1997
  Žiť blízko Boha Karel Řežábek 30.8.1998
  Cirkev zjavuje svetu Ježiša Carlos Jimenez 5.9.1999
  Moc vzájomného žehnania John Watson 2.9.2001
  Modliaca sa Cirkev John MacFarlane 1.9.2002
CD 13 proroctvo    
  Proroctvo I. Paul Dakin 30.8.1996
  Proroctvo II. Paul Dakin 31.8.1996
  Proroctvo a uzdravovanie vo chválach J. Watson 1.9.2001
  Prorocká služba Heřmanovci 2.9.2000
  Ako prijímať prorocké slovo Stefan Driess 30.8.2002
  Poznať Božie srdce Stefan Driess 31.8.2002
CD 14 rodina    
  Božie kráľovstvo v rodine I Danny Jones 29.8.1997
  Božie kráľovstvo v rodine II Danny Jones 30.8.1997
  Partnerské vzťahy I. Danny Jones 28.8.1998
  Partnerské vzťahy II. Danny Jones 29.8.1998
  Kresťanská rodina Alexander Barkóci 1.9.2000
CD 15   Domáci viery Karel Řežábek 31.8.2001
  Ako vychovávať deti Karel Řežábek 1.9.2001
  Muž - kňaz v rodine Ľudovít Kara 31.8.2001
  Ako pochopiť opačné pohlavie Paul Dakin 31.8.2001
  Uctievanie a modlitba v rodine Lýdie Votrubcová 31.8.2002
CD 16 chvály    
  Uctievanie I. Graham Kendrick 30.8.1996
  Uctievanie II. Graham Kendrick 31.8.1996
  Duchovný boj vo chválach Noel Richards 29.8.1997
  Tvorba koncertov Noel Richards 30.8.1997
  Proroctvo a uzdravovanie vo chválach John Watson 1.9.2001
  Dom modlitby a chvály Lýdie Votrubcová 31.8.2001
  Modlitba vo chválach John de Jong 30.8.2002
  Kreatívne uctievanie John de Jong 31.8.2002
CD 17 modlitba    
  Ako sa modliť Evald Rucky 30.8.1996
  Modlitebné skupiny Evald Rucky 31.8.1996
  Modlitebný život I. Glenn Livingstone 28.8.1998
  Modlitebný život II. Glenn Livingstone 29.8.1998
  Vytrvalosť a trpezlivosť v modlitbách, biblický pôst Glenn Livingstone 30.8.2002
  Modlitbou sa začína prebudenie Glenn Livingstone 31.8.2002
CD 18   Modlitba, ktorá mení históriu Ad de Bruin 31.8.2002
  Modlitby za chorých Alexander Barkóci 30.8.2002
  Modlitba v mojom živote John MacFarlane 30.8.2002
  Modlitba za mestá a národy John MacFarlane 31.8.2002
  Modliaca sa Cirkev John MacFarlane 1.9.2002
  Príhovorná modlitba Marek Krajčí 30.8.2002
CD 19 jednota    
  Jednota Cirkvi Ľudovít Kara 4.9.1999
  Lokálna cirkev Paul Dakin 31.8.2001
  Jednota vo vedení zboru John Watson 1.9.2001
  Rast v jednote a pomazaní Marek Krajčí 1.9.2001
  Tímová práca Ad de Bruin 30.8.2002
  Pět služebností v církvi - Boží způsob pro budování a růst církve Stanislav Bubík 8.2.2003

Prídavok:

CD 20 Stefan Driess    
  Ako prijímať prorocké slovo COPP 2002 30.8.2002
  Poznať Božie srdce COPP 2002 31.8.2002
  Vydaní vedeniu Ducha Svätého COPP 2003 29.8.2003
  Vydaní zachrániť generáciu mladých COPP 2003 30.8.2003
  Ako priviesť domov stratených synov a dcéry GZ 2004 28.2.2004
  Radikálna evanjelizácia láskou GZ 2004 28.2.2004
  Ako uvoľniť Božiu moc v životoch druhých I. GZ 2004 28.2.2004
CD 21 Stefan Driess    
  Prorocká služba COPP 2004 26.8.2004
  Ako byť vedený Svätým Duchom COPP 2004 27.8.2004
  Ako uzdravovať chorých COPP 2004 28.8.2004
  Modlitba viery COPP 2004 28.8.2004
  Milosrdenstvo a moc COPP 2004 29.8.2004
  Byť Ježišovým učeníkom GZ 2005 12.3.2005
  Ako uvoľniť Božiu moc v životoch druhých II. GZ 2005 12.3.2005

 

Na MP3 záznamoch nie sú zahrnuté prednášky z konferencií KONCERTOV MODLITIEB A CHÁL 2005 a 2006 a z konferencií GENERÁCIA ZACHRÁNENÝCH 2006 a 2007. Pokiaľ máte záujem o prednášky, ktoré odzneli na týchto konferenciách, objednajte si MP3 záznamy týchto konferencií.

Pre objednávky MP3 záznamov píšte meno, poštovú adresu a číslo(a) MP3 na mail:

Cena: 4 EUR za 1 CD.

 

K akejkoľvej objednávke posielame zdarma katalógové vydanie časopisu KROK


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí