Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie Konferencie '2000

Téma: Svetlo v temnote

1.-3. septembra 2000, Bratislava

...Je to vždy jedinečný čas, keď sa zíde mnoho Božích detí a plní očakávania môžu spolu počúvať, čo Boh hovorí svojmu ľudu. Tieto chvíle sú pre všetkých nás vždy novým povzbudením do každodenného života. Božie slovo k nám znelo jasne: Buďte svetlo v temnote, žite vo vzťahu s Pánom Ježišom!

Semináre

Každý sa musel veľa modliť, kde ho Pán naozaj chce mat, aby si dokázal správne vybrať z množstva ponúkaných seminárov. Hoci tu je možnosť zakúpenia si nahrávok zo zhromaždení i seminárov, mnohí to niesli naozaj ťažko, že nemohli byt ešte tam alebo tam. Napriek tomu veríme, že nikoho neobišlo požehnanie, ktoré mu Boh pripravil. Umeleckých seminárov tento rok ubudlo, no predsa sa na bratislavskom konzervatóriu stretli nadšenci pre chvály a uctievanie, aby pod vedením hudobníkov skupiny Joy a Jozefa Brekusa ml. zdokonalili svoje schopnosti v tejto službe. V sobotu sa mnohí z účastníkov konferencie zišli na nácviku chvál na spoločné zhromaždenie, ktoré sa konalo vo Veľkej sále Istropolisu.

Veľká sála Istropolisu opäť plná

čas modlitieb, chvál a uctievaniaSpoločné bohoslužby niekoľkých bratislavských zborov a účastníkov konferencie boli vyvrcholením trojdenného programu. V tomto čase, keď spolu voláme k Bohu o milosť prebudenia pre našu krajinu, je vzácnosťou vidieť stovky zhromaždených kvôli Jeho svätému menu. Chvály a modlitby Božích deti iste prispeli k zmene atmosféry nad Bratislavou.

Prebudenie prichádza a preto buďme ochotní meniť sa na obraz Toho, ktorý nás povolal konať Jeho vôľu!


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí