Hlavná stránka | Kalendár |

John de Jong

Po štyroch rokoch pôsobenia ako cestujúci hudobník John získal titul bakalára vo fyzike a akustike a stal sa profesionálnym zvukárom, napokon pracoval ako medzinárodný servisný manažér pre AMS-Neve. V roku 1995 zanechal inžinierstvo, aby založil Creative Worship Centre (Stredisko tvorivého uctievania). Má taktiež titul z filozofie a religióznych štúdií. V súčasnosti pravidelne vedie uctievanie a vyučuje na rozličných podujatiach v Anglicku i za jeho hranicami. Je ženatý, má tri deti a býva severne od Manchestru.

John de Jong je zamestnancom Manchester Vineyard, tento zbor je základňou pre mnoho aktivít siahajúcich ďaleko za hranice cirkevnej komunity. K nim patrí práca s bezdomovcami, rozsiahle vzdelávacie programy pre pastorov a vedúcich chvál a tématicky zamerané konferencie. Pod vedením pastora Martyna Smitha a jeho manželky Lindy sa v zbore rozvinula nie len rozsiahla práca v Manchestri, ale prostredníctvom misijných výjazdov vznikli i medzinárodné väzby, zvlášť s USA a Českou republikou.


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí