Hlavná stránka | Kalendár |

Stefan Driess

Po obrátení v roku 1989 bol rok na misii v indickom meste Bombaj a absolvoval rozličné biblické školy a semináre.  Od roku 1998 bol jedným zo starších zboru BGG (Biblické Spoločenstvo Viery, najväčší nemecký zbor pastora Petra Wenza, bohoslužby navštevuje v súčasnosti okolo 3000 ľudí) a riaditeľom Prorockej školy, ktorú založil. Pastoračne sa staral o domáce skupinky a ich vedúcich, bol vedúcim Bielych orlov so zameraním na prácu na školách a medzi mládežou. Na prelome rokov 2002 a 2003 Stefan prežíval Božie volanie slúžiť medzidenominačne, založil misijnú organizáciu Why not? (Prečo nie) a s manželkou Luise sa presťahovali do Manchestru. Krédom jeho služby sa stali slová: "Milosdrenstvo a moc", slúži núdznym a ľuďom na periférii spoločnosti najmä v Indii a Maďarsku, často je pozývaný slúžiť do mnohých európskych miest.
Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí