Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie Konferencie 2003

Téma: Úplne vydaní

28.– 31. augusta 2003, Bratislava, UPC

V rozpätí dvoch týždňov medzi dvoma "MEGA" akciami (Campfest a návšteva D.Wilkersona) sa v Bratislave uskutočnila 8. konferencia Koncertov modlitieb a chvál. Asi práve kvôli tomuto „nabitému“ programu v diároch mnohých kresťanov na konferenciu prišlo menej ľudí ako v minulých rokoch (max. cca 800 ľudí na večerných koncertoch), hoci program bol snáď až nad mieru pestrý. Stačí spomenúť, že na konferenciu prijalo pozvanie 21 pódiových služobníkov, slúžilo 6 worship kapiel pod vedením 7. worship lídrov, počas konferencie prebehlo 33 seminárov a workshopov a každodenne sme boli svedkami niekoľkých umelecko-prorockých obrazov, vystúpení, či drám.

Každoročné úsilie organizátorov z Centra pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál (COPP) je spolupracovať na danej konferencii podľa možnosti s čo najväčším počtom kresťanských spoločenstiev Bratislavy. Vo všeobecnosti sa dá zhrnúť, že zatiaľ čo menšie spoločenstvá sa k akcii pridávajú a ich vedúci sú ochotní participovať aj na duchovnom zastrešení, väčšie spoločenstvá majú k akcii skôr rezervovanejší postoj, v žiadnom prípade však nie odmietavý. Tiež treba povedať, že z týchto spoločenstiev boli oficiálne uvoľnení záujemcovia - dobrovoľníci, ktorí prakticky potiahli celú akciu a dostali sme aj technickú pomoc, o ktorú sme prosili.

Z minulého roku osvedčený tím vedúcich konferencie bol tento rok trochu priveľký a to práve pre množstvo pozvaných hostí, ku ktorým sa ešte pridali niektorí vedúci zo zborov v Bratislave. Takto tím strácal na potrebnej flexibilite, hoci v tíme panovala atmosféra úcty, jednoty a vzájomného podriaďovania sa. Na druhej strane takto vznikla osobná participácia týchto služobníkov nielen na svojej službe, ale aj na celej konferencii. Ukázalo sa totiž, že účastníci konferencie cítia potrebu osobných modlitieb a proroctiev. Priestor pre túto službu vznikal nielen po seminároch, ale aj po rôznych výzvach na večerných koncertoch, keď každý z tímu tvárou v tvár slúžil mnohým jednotlivcom. Týmto sa ešte viac na konferencii posilnila služba jednotlivcom, ktorá je často oveľa efektívnejšia ako len služba masám.

Pre konferenciu sme prijali ústrednú tému: „Úplne vydaní“. Mala nás - rozbehaných kresťanov - zastaviť s otázkami: Môžeš povedať o svojom živote, že je vydaný Bohu? Ak áno, si vydaný úplne? Čo Ťa Tvoje vydanie stojí?

Konferencia sa rozbiehala vo štvrtok poobede oficiálnym privítaním, Lámačskými chválami pod vedením Braňa Letka  a predstavením úvodných seminárov a workshopov. Už „tradične“ na úvod prišla asi len 1/4 účastníkov konferencie.

V štvrtkový večer  slúžil slovom pracovník YWAM na Slovensku Ad de Bruin. Ako bývalý misionár v Ugande (počas prebudenia v tejto krajine) si osvojil aj službu vyslobodzovania a uvoľňovania. Práve týmito darmi slúžil na tému: Komu, resp. čomu si vydaný? Množstvo ľudí reagovalo na jeho výzvy. Celý večer viedla chvály chváliaca skupina z bratislavského zboru ACS pod vedením Petra Lacha. Vynikajúci mím z Anglicka - Steve Murray dokazoval vo svojich vystúpeniach každý večer, že Božie posolstvá prezentované pohybom majú nevypovedateľnú hodnotu a silu. To, čo sme na tomto umelcovi asi najviac ocenili bol fakt, že každé jeho hrané posolstvo bolo inšpirované  Božím Slovom. Boh položil na Stevovu službu silné pomazanie.

Do piatku nás chválami uviedol Karel Řežábek so svojimi spevákmi z Plzne. Napriek jednoduchému hudobnému obsadeniu Kája strhol prítomných do úprimných chvál a dokázal, že na jeho živote je silné pomazanie pravého uctievača.  Potom v dopoludňajších, popoludňajších a podvečerných časoch sa rozbehli ďalšie tri série seminárovworkshopov, viaceré na pokračovanie. Večer so skupinou českých hudobníkov, so slovenskou a českou speváčkou pri mikrofónoch, slúžil pre mnohých z nás už dobre známy John de Jong z anglického Manchestru.  Slovom slúžil jeden z  najprogresívnejších českých  evanjelistov Stašek Bubík. Netradičné pohľady a vlastné vízie pre evanjelizáciu v 21. storočí podložené biblickými referenciami o tiež veľmi extravagantnej evanjelizačnej činnosti Ježiša na začiatku nášho letopočtu boli pre mnohých mladých určite inšpiratívne.

Sobotu po spoločných modlitbách, ktoré viedli pastori Michal Kevický a Martin Ilavský nasledoval spoločný seminár Mareka Krajčího na tému: Cena úplného vydania. Obsahovo sa seminár skladal z čítania novozákonných biblických textov, ktoré boli popretkávané krátkymi slovnými vysvetleniami. Táto téma rezonovala v srdciach ľudí. Mnoho z nich prišlo dopredu, pretože sa túžili hneď modliť a odovzdať svoj život naplno Bohu. Chvály viedla Janka Šinková s chváliacou skupinou bratislavského zboru ACS. Táto skupina v súčasnosti produkuje hudobne a duchovne vynikajúce chvály, ich služba sa zdá byť do veľkej miery ovplyvnená hudbou a piesňami z austrálskeho Hillsongu.

Nasledovali popoludňajšie dve série seminárov a záverečný koncert skupín "COPP", "Vždy a všade" so službou Geralda Coatesa z Anglicka.

Gerald je vo Veľkej Británii uznávaný priekopník, kresťanský mysliteľ, rečník v mnohých známych televíznych a rozhlasových reláciách a rešpektovaný duchovný vodca. Stačí len spomenúť, že bol jedným z priamych zakladateľov Pochodu pre Ježiša, spoluiniciátorom veľkého kresťanského koncertu na Wembly štadióne, je patrónom ACET a v súčasnosti predsedá 2-krát za rok poriadanému okrúhlemu stolu všetkých známych kresťanských osobností Londýna. Založil sieť zborov PIONEER, cez ktorú uvoľnil do služby mnohé známe osobnosti, akými sú napr.: Noel Richards, Martin Scott, Caroline Bonnett, Sue Rinaldi, Linda Harding, Steph Carr plus Stuart a Jane Lindsell.

Gerald celý dôraz svojej služby v sobotu večer a v nedeľu ráno položil najmä na posledný verš Starého zákona. Tradične je jeho výrazovým prostriedkom nie len slovo, ale rôzne prorocké drámy a výzvy. Svoje posolstvo dokázal skĺbiť so Stevovými vystúpeniami a s umeleckými prezentáciami Ann Clifford. Jednu drámu si aj sám zahral, keď na pódium pozval jemu neznámeho 17-ročného teenagera. Vytvoril s ním scénu (snáď bežnú pre toto obdobie dospievajúcich) otcovsko-synovského konfliktu s následným zmierením. Na celej situácii bol pre zainteresovaných najúžasnejší fakt, že dráma bola vlastne presne o tom, čo tento mladý muž vo svojom živote prežíval a tento okamžik pre neho znamenal veľkú životnú zmenu. Gerald s ním po službe naozaj nadviazal osobný kontakt a vytvoril sa medzi nimi akýsi otcovsko-synovský vzťah, ktorý pokračuje aj v súčasnosti. Ďalší z obrazov, ktorý Gerald inicioval za pomoci publika bola výzva, keď mladí do veku 25 rokov sa vpredu pred pódiom, každý osobne, modlili za vekovo starších a v nedeľu na spoločných bohoslužbách bratislavských zborov vo veľkej sále Istropolisu dokonca za vodcov. V týchto modlitbách bolo z úst mladých počuť mnohé proroctvá a toto zaujímavé modlitebné obecenstvo uvoľnilo veľké pomazanie zmierenia, tak potrebného pre prebudenie krajiny.

Viac informácií o konferencii a slúžiacich s možnosťou objednania seminárov a koncertov (audiokazety a MP3 záznamy) nájdete na: www.copp.sk/ncopp2003.

Marek Krajčí


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí