Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie Konferencie 2004

Téma: Milosrdenstvo a moc

Konferencia KONCERTOV MODLITIEB A CHVÁL 2004

26.-29.8.2004, Bratislava, UPC

        V Bratislave sa tento rok už po 9. krát  zišlo niekoľko sto účastníkov z mnohých kresťanských cirkví na pravidelne organizovanej naddenominačnej konferencii. Konferenciu navštevujú najmä mladí ľudia, hoci každoročne sú na nej zastúpené všetky vekové kategórie. Tento ročník sa od uplynulých odlišoval najmä tým, že väčšina seminárov mala po teoretickej časti v Univerzitnom pastoračnom centre (UPC) v Mlynskej doline aj praktickú časť priamo v uliciach Bratislavy. Hlavným dôrazom konferencie bolo povzbudiť účastníkov žiť život plný milosrdenstva a Božej moci. Tieto slová výstižne charakterizujú aj službu Stefana Driessa, ktorý bol hlavným rečníkom tejto konferencie. Jeho semináre boli zamerané na oblasť prorockej služby, každodenného chodenia so Svätým Duchom a uzdravovanie. V žiadnom prípade však nešlo iba o teóriu, na každom seminári boli účastníci povzbudení aplikovať poznatky a praktizovať vieru. Tá prichádzala kázaním Božieho slova, ktoré Stefan dokazoval osobnými skúsenosťami, ako ich zažil na svojich cestách s Pánom. Takže kresťania na jeho seminároch prorokovali a uzdravovali chorých v mene Ježiša Krista. V piatok popoludní išiel Stefan s niektorými účastníkmi jeho semináru do Petržalky. Tak, ako Ježiš, ich vyslal po dvoch až troch medzi paneláky tohto najväčšieho sídliska v strednej Európe. Mali sa prihovárať ľuďom a tam, kde bol záujem, modliť sa za ich potreby, uzdravovať v mene Ježiš, kázať Božie slovo a pozývať ich na nedeľnú evanjelizáciu do stanu. Večer sme počúvali svedectvá, akým spôsobom Boh konal a bolo to veľmi povzbudzujúce a budujúce našu vieru.

Ann Clifford a Andy Bossam z Anglicka viedli umelecké semináre, na ktorých sa veľa modlilo a prorokovalo. Zároveň povzbudili účastníkov používať umenie pri uctievaní Boha a ako nástroj, pomocou ktorého môžeme priblížiť nášho nebeského Otca a Jeho lásku neveriacim ľuďom okolo nás. Ann a Andy  spolu s ďalšími z konferencie  kreslili v piatok popoludní v centre Bratislavy pred Tescom na chodník stopy. Pri tom sa modlili, okolostojacim záujemcom sa prihovárali a pozývali ich na nedeľnú evanjelizáciu. Na druhej strane každej pozvánky bolo svedectvo jednej sestry z nášho spoločenstva, ktorej Pán odstránil nádor z maternice. Takto aj ľudia, ktorí na stanovú evanjelizáciu neprišli, mohli byť zasiahnutí svedectvom o Božej moci.

Na konferencii sme všetci radi opäť privítali aj Johna de Jonga. John vyučoval o používaní hudby ako nástroja na zvestovanie evanjelia tomuto svetu a spolu s hudobníkmi z Českej republiky viedol chvály na večerných koncertoch v UPC. Slúžili aj v sobotu popoludní na jednom z najnavštevovanejších námestí v Bratislave. Tu vystúpil aj Karel Rěžábek so skupinou Filia a mím Steve Murray. Boh nám požehnal krásne počasie a dal ďalšiu príležitosť rozdávať pozvánky a pozývať ľudí na evanjelizáciu do Petržalky.

Steve Murray navštívil konferenciu COPP už po druhýkrát. Každá jeho pantomíma má, určite aj vďaka jeho krásnemu a úprimnému vzťahu k Bohu, vždy čerstvé pomazanie a Pán sa cez jeho službu dotýkal ľudských sŕdc.

 

Karel Rěžábek požehnane slúžil na seminároch (Být nasycen Jeho milosrdenstvím, 3 překážky osobního duchovního růstu, Jak se správně starat sám o sebe?) a so skupinou Filia pri viacerých príležitostiach viedol konferenčné chvály. 

                Paul Dakin sa stal už pravidelným učiteľom na našich konferenciách a je samozrejmé, že nechýbal ani na tejto. Paul je lekár a okrem chirurgie a praktického lekárstva má atestáciu aj z psychiatrie. Ponúkol vynikajúce vyučovanie na tému emocionálneho uzdravenia, kde skĺbil biblické pravdy a skúsenosti lekára odborníka. V piatok večer (chvály viedla skupina z bratislavského zboru AC) spolu s Karlom (hovoril o zasahovaní Plzne) a Stefanom (hovoril o zasahovaní Štuttgartu) sa s nami podelil o neuveriteľné svedectvo, ako zjednotení kresťania časti Londýna, kde žije, ovplyvňujú modlitbami a praktickou pomocou celú spoločnosť. Na túto tému potom nadviazal vyučovaním v sobotu doobeda o prorockej evanjelizácii. 

        Michal Kevický, kazateľ zboru Viera, viedol počas konferencie modlitebné zhromaždenia a v čase spoločného programu zorganizoval viacero modlitebných skupiniek z Bratislavy, aby sa modlili v suteréne UPC. Takto bola celá konferencia zastrešená aj modlitebne.

        V nedeľu sme sa opäť stretli na spoločnom zhromaždení viacerých bratislavských cirkví vo veľkej sále Istropolisu, kde Stefan kázal na ústrednú tému konferencie a hovoril o potrebe jednoty Božieho ľudu. Chvály viedla skupina COPP a Steve predviedol dojímavú pantomímu o Otcovom srdci. Záverom konferencie bola spomínaná evanjelizácia v stane na jednom z petržalských námestí. Slúžili John de Jong, Steve Murray, Eva Kevická a Stefan Driess. Stan bol úplne plný a tí, ktorí sa nezmestili, stáli vonku a dianie pozorovali cez vyhrnuté celty. Po evanjelizačnom slove Stefana sa tu až do neskorej noci modlilo za chorých a rôzne potreby ľudí. A náš Pán predivne potvrdzoval zvestované slovo. 

        Vďaka nášmu Pánovi Ježišovi Kristovi aj za túto konferenciu, keď sme mohli byť budovaní a načerpať novú vieru a zmocnenie Jeho Duchom do našich ďalších dní.                  

              

        Viac informácií o konferencii a slúžiacich s možnosťou objednania seminárov a koncertov (audiokazety a MP3 záznamy) nájdete na: www.copp.sk/ncopp2004.

            Marek Krajčí


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí