Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál

Téma: Sme poslaní (Ján 20, 21)

 Ježiš nám povedal - choďte a čiňte mi učeníkmi celé národy. Je v súčasnosti vôbec reálne ovplyvniť spoločnosť v dedine, či meste, v ktorom žijeme? Verím, že áno, ak budú splnené dve podmienky. Prvou podmienkou je moje osobné vydanie sa Bohu a Jeho zámerom so mnou, druhou je jednota Božieho ľudu na danom území. Vyučovanie a svedectvá služobníkov na tejto konferencii majú za cieľ povzbudiť Tvoju vieru, že Boh chce cez svoju Cirkev zasahovať spoločnosť, v ktorej žijeme. Vybrané semináre môžu viacerých z vás vystrojiť do služby, alebo prehĺbiť váš osobný vzťah s Bohom a súrodencami v Kristovi. V sobotu večer chceme v Bratislave na verejne známych miestach namodelovať 3 služby pre spoločnosť, ktorými môžeme prinášať Kristovu vôňu nášmu okoliu. Modlím sa, aby si počas konferencie uvidel, že zmena Tvojho okolia nemusí byť len nereálnym snom, ale Božou výzvou pre Cirkev týchto dní.

                                                                                        Marek Krajčí

Objednaj si audio záznam z konferencie

1. - 4. septembra 2005
UNIVERZITNÉ A PASTORAČNÉ CENTRUM, ŠDĽŠ, Mlynská dolina, Bratislava

Program konferencie: 

Priložením kurzora myši na názvy jednotlivých seminárov sa objaví krátky popis!

ŠTVRTOK PIATOK SOBOTA NEDEĽA

9 00 - 9 45
chvály a modlitby

Michal Kevický

Emauzy-Skalica

9 00 - 9 45
chvály a modlitby

Michal Kevický

Emauzy-Skalica

 

10 00 - 12 00

semináre:

Škola uzdravovania I.

 

Evanjelizácia modlitbou 

10 00 - 12 00

semináre:

Prorocká škola I.

 

Služba oslobodenia

 

10 00 KONCERT pre deti

Jiří Zmožek s deťmi

(Music Net Club na Hálovej ul.)

10 00 - 12 00
spoločné zhromaždenie
Téma: Sme poslaní

 

AC Bratislava

Alexander Barkóci

  obedňajšia prestávka obedňajšia prestávka

možnosť obedu a príjemného posedenia v Music Net Club-e na Hálovej ul. (kresťanský pub)

spoločný obed

(možnosť objednania)

14 00 - 17 30 

Workshop kreativity

 

(Určený pre kohokoľvek, kto sa chce nechať inšpirovať Božím Duchom  k akejkoľvek tvorbe)

 

Ann Clifford

Andy Bossam a kol.

14 00 - 15 30 

Škola uzdravovania II.

 

Nové meno

14 00 - 15 30  

Prorocká škola II.

Ako zjaviť Ježiša spoločnosti?

Ako čítať Bibliu s úžitkom?

16 00 - 17 30 

Prilba a pancier 

  

Osobná evanjelizácia

16 00 - 17 30 

Spoločník a vietor do tvojich plachiet

 

Poslaní Otcom

 

18 00

Koncert modlitieb a chvál 

Lámačské chvály

 

Soul in the city

Strhujúce svedectvo o projekte, ktorým kresťania zasiahli Londýn

 

Steve a Ann Clifford

 

Kresťania, ktorí zjavujú Božiu lásku

 

Marek Krajčí

17 30 - 19 00
prestávka

 KRESŤANIA V MESTE

15 00 Klub pre deti  

(a aj ich rodičov)  

Music Net Club, Hálova ul.

Pozvaní hostia:

- Alexander Barkóci (SK)

- Andy Bossam (UK)

- Ann Clifford (UK)

- Steve Clifford (UK)

- Stefan Driess (D-UK)

- Paul Dakin (UK)

- Steve Murray (UK)

- Karel Rěžábek (CZ)

 

18 30
Koncert modlitieb a chvál
 

Slúžiť Bohu zázrakov

 

Inspiration

COPP

Stefan Driess

 

Modlitby: za uzdravenie telesné, duševné, duchovné

19 00 Koncert Jiřího Zmožeka

(pre strednú a staršiu generáciu)

stan v Petržalke (medzi Vlasteneckým námestím a Gessayovou pri Chorvátskom ramene)

19 30 Klub X (pre mladých)

Music Net Club, Hálova ul.

 

 

Klinkni: 

plagát 1

plagát 2

plagát 3

plagát 4


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí