Hlavná stránka | Kalendár |
Koncerty modlitieb a chvál

Zhrnutie Konferencie 2005

Téma: "Sme poslaní"

Konferencia KONCERTOV MODLITIEB A CHVÁL 2005

        

Už tradične sa posledný prázdninový víkend v Univerzitnom a pastoračnom centre v Mlynskej doline v Bratislave koná Konferencia modlitieb a chvál. Tento rok to bolo už po desiaty krát, ústredná téma konferencie bola: „Sme poslaní“. Tieto konferencie si už získali aj svojich pravidelných návštevníkov z rôznych kútov Slovenska, Čiech, Moravy a Vojvodiny (Srbsko). Myslím, že sa im darí si udržať aj svoj nedenominačný charakter. Pre ich obsah je charakteristické  zdôrazňovanie potreby jednoty Božieho ľudu a spoznanie osobného Božieho povolania pre život každého kresťana. Konferencie vyrástli na „podhubí“ bratislavskej Cirkvi a teda sú v podstate závislé na podpore miestnych zborov. Musím povedať, že tento rok som mal veľmi dobrý pocit, s akou ústretovosťou sme sa u viacerých zborov stretli a s akým nasadením mnohí súrodenci ochotne pomáhali. Samozrejme sú aj zbory, ktoré majú k obsahu a vedeniu týchto konferencií určité výhrady. Na konferenciu prišlo o niečo viac účastníkov ako vlani, v piatok večer nás bolo asi 600, na nedeľných bohoslužbách tradične býva okolo 800 ľudí.

Celá konferencia bola „zastrešená“ nepretržitými modlitbami, ktoré zorganizoval pastor zboru Viera a člen správnej rady COPP Michal Kevický. Podujal sa na poskladanie nepretržitej 24-hodinovej modlitebnej reťaze v prenajatej miestnosti v centre mesta. To, že túto myšlienku mal priamo od Pána dokumentuje aj fakt, že našiel dostatok ľudí a modlitebných skupín na vykrytie 72-hodinového modlitebného maratónu.

Jeden zo symbolov konferencie bol umelcami nainštalovaný horiaci ker na pravom boku hlavného pódia. Vytváral miesto pre osobné rozhovory s Bohom. Modlili sme sa, aby aj tu Boh hovoril k svojim deťom a povolával ich do svojich plánov, tak ako kedysi Mojžiša.

Detský program počas celej konferencie zabezpečoval zbor KS Christiana. Škoda, že prišlo málo detí, takže detské „zhromaždenia“ boli zabezpečované len počas večerných koncertov a samozrejme počas spoločných nedeľných bohoslužieb viacerých bratislavských zborov (AC, BJB III, SŽ, KS Christiana, zbor Prielom, Spoločenstvo kresťanov, Spoločenstvo Rodina, zbor Oheň).

Počas konferencie sme ponúkli aj možnosť objednať si pastoračný rozhovor. Samozrejme, o túto službu Alexandra Barkóciho bol enormný záujem.

Po intervencii mojich niektorých priateľov sme sa rozhodli mať aj svetelnú aparatúru a on-line video záznamy na dvoch plátnach. Škoda len, že ich použitie bolo možné vlastne len večer, nakoľko presvetlenie sály v UPC je príliš veľké.

Program samotnej konferencie pozostával z množstva seminárov a workshopov (aj praktická aplikácia), z dopoludňajších spoločných modlitieb a večerných spoločných zhromaždení – koncertov. Slúžili v podstate starí-známi služobníci: Stefan Driess (D-UK), Alexander Barkóci (SK), Karel Řežábek (CZ), Paul Dakin (UK), Steve Clifford (UK), Steve Murray (UK) – pantomíma, Ann Clifford a Andy Bossam (UK) – umelecké semináre, Michal Kevický a Marek Krajčí (SK).

Konferencia začala vo štvrtok popoludní, netradične – workshopom kreativity. Ann Clifford účastníkov konferencie nielen povzbudila krátkym vyučovaním, no výsledkom tohoto workshopu bola aj časť výzdoby hlavnej konferenčnej sály. Vo štvrtok večer sme si vypočuli od Steva a Ann Cliffordovcov svedectvo o výnimočnom projekte, ktorý zorganizovalo spolu viac ako 9000 kresťanov z Londýna a 11000 dobrovoľníkov z celej Veľkej Británie. Projekt s názvom „Soul in the City“ (Duša v meste) prezentoval  Ježiša celému Londýnu cez nepretržitú 2-týždňovú službu týchto kresťanov svojmu okoliu. Výsledkom bolo aj mnoho spasených. Chvály tento večer viedol Braňo Letko a slovom po svedectve slúžil Marek Krajčí. Vyučoval o tom, po čom nás pozná tento svet. Po láske, ktorou sa milujeme a po našej jednote s Otcom a navzájom medzi sebou. Jednota s Otcom bude zjavná, keď budeme chodiť v skutkoch, ktoré nám On pripravil.

V piatok po ranných modlitbách a viacerých sériách seminárov večerný koncert zahájil Igor Rosa so svojim detským tímom, po ktorom nasledoval debut seneckej skupiny Inspiration. Všetci sme boli veľmi milo prekvapení, s akým nasadením títo hudobníci a speváci interpretovali do slovenčiny preložené piesne zo známeho austrálskeho zboru Hillsong. Po pantomímach Steva Murraya, ktoré vždy priniesli čerstvý dotyk Božieho Ducha sa slova ujal Stefan Driess. Tento v súčasnosti v Británii žijúci misionár slúži v neobyčajnom prorockom pomazaní a na naše pomery v neobyčajne silnej službe uzdravovania. Pri začiatku svojej kázne jeho zrak padol na ženu, ktorá s vierou priviedla svoju sestru, aby ju Boh uzdravil. Jej sestra mala vážne postihnutú svoju ľavú nohu. Bolo neuveriteľné sledovať, ako Boh túto sestru počas zhromaždenia postupne uzdravoval. Najprv bola schopná – krívajúc – chodiť bez bariel s bolesťami, postupne bolesti odchádzali až sme túto ženu videli počas záverečných chvál skupiny COPP radostne tancovať. Zároveň sme počas tohto koncertu počuli svedectvo mladej ženy, ktorá začala na svoje ucho jasne počuť, takže už nepotrebovala naslúchací prístroj.

 V sobotu sme okrem série seminárov a workshopov v UPC namodelovali priamo „v teréne“ 4 služby, ktorými kresťania môžu slúžiť svojmu okoliu. Petržalka, hoci je sídliskom mladých rodín, trpí nedostatkom dobrého programu pre deti a mladých. Preto sme v petržalskom Music Net Clube od 10:00 hod. pripravili koncert pre deti a ich rodičov (vystúpil Jiří Zmožek so svojim programom „Maličký“), od 15:30 klub pre deti so svojimi rodičmi (pripravený tímom Igora Rosu) a od 19:30  klub X pre mladých (Vždy a všade, Steve Murray, Stefan Driess). Našou túžbou je poriadať takýto program v pravidelných intervaloch aj za mediálnej a finančnej podpory mestskej časti. Veríme, že by to mohli byť miesta, kde sa obyvatelia nielen Petržalky budú môcť úplne prirodzene stretávať s kresťanmi. Potom už záleží len na nás, o čom sa s nimi budeme rozprávať, s kým sa skamarátime a kde ich pozveme. Najmä detský program umožňuje, aby sa „doprevádzajúci“ rodičia mohli počas programu stretnúť napr. pri káve a rozprávať sa. Strednú a staršiu generáciu sme pozývali do evanjelizačného stanu v Petržalke na koncert práve pre tieto ročníky populárneho Jiřího Zmožeka. Kluby a koncerty boli vydarené, stretli sa zo záujmom nielen kresťanov z konferencie, ale aj pozvaných bratislavčanov.

Na nedeľných bohoslužbách chválami slúžila skupina z AC-Bratislava a slovom slúžil brat Alexander Barkóci. Služba na konferenčnú tému bola veľmi mocná. Niekoľkokrát mi po lícach stekali slzy, pretože spôsob, akým Šaňko rozpráva o Ježišovi, Jeho slove, Jeho láske a moci rozvibruje asi každým vnútrom. Po tejto príležitosti, keď súrodenci z jednotlivých zborov mohli spoločne prežívať Božiu lásku, mohlo toto obecenstvo neformálne pokračovať aj spoločným obedom, ktorý si objednalo viac ako 100 z nich.

 

Viac o konferencii, jej seminároch, ako aj o možnosti objednať si audio alebo video záznamy z jej jednotlivých častí nájdete na: www.copp.sk/ncopp2005

.

            Marek Krajčí


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí