Hlavná stránka | Kalendár |

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál 

viacerých bratislavských cirkevných zborov

 

V poslednej dobe si nezávisle na sebe viacerí predstavitelia cirkví a kresťanských spoločenstiev začali uvedomovať, že ich zbor či spoločenstvo samé o sebe  nedokáže významnejšie ovplyvniť „klímu“ nášho mesta. Viacerí z nich to konštatujú s vedomím, že Cirkev v súčasnosti nemá taký vplyv, aký by podľa Božej vôle v našej spoločnosti mala mať. Uvedomujú si, že je tu najmä deficit praktickej služby, ktorá má schopnosť otvoriť ľudské srdcia k počutiu evanjelia, ak jej nefalšovaným motívom je autentická láska zhora.

Príčin takéhoto stavu je určite niekoľko, no jednou z nich je určite aj naša roztrieštenosť a nejednota. Niet pochýb, že tu išlo a ide o cielený satanov zámer Cirkev deliť a oslabovať. V našich mysliach možno stojí množstvo „teologických“ príčin, prečo nemôžme spoločne zasahovať naše okolie. Ja sa však pýtam: „Naozaj nemôžeme spoločne prakticky slúžiť, teda zjavovať Božiu lásku tým, ktorí to potrebujú a o to stoja?“ – „Lebo čisté náboženstvo a nepoškvrnené u Boha a Otca je toto: navštevovať siroty a vdovy v ich súžení a seba ostríhať nepoškvrneného od sveta.“ Jk 1,27 Verím, že toto náboženstvo sa má stať našim spoločným náboženstvom a Cirkev premení svet okolo nás!

                                                                                        Marek Krajčí

1. - 3. septembra 2006
UNIVERZITNÉ PASTORAČNÉ CENTRUM, ŠDĽŠ, Mlynská dolina, Bratislava

KRESŤANIA v MESTE

spoločenstvo - spoločná služba - vplyv na spoločnosť

Priložením kurzora myši na podčiarknuté názvy jednotlivých seminárov sa objaví krátky popis!

Tu si môžete objednať audio a video záznamy konferencie.

Prečítajte si zhrnutie konferencie.

PIATOK

SOBOTA

NEDEĽA

 

9 00 - 9 55
chvály a modlitby 

 

Emauzy-Skalica

Michal Kevický

9 30 - 10 00
chvály a modlitby 

 

 

Michal Kevický

 

 

10 00 - 12 00

 

Muži v akcii / Jozef Tuchyňa, Pavol Zsolnay, Ľuboš Lacho, Ondrej Chrobák 

 

Deti v meste / Igor Rosa (seminár pre pracovníkov detských besiedok) 

 

Stefan Driess / Duchovné dary – ako ich používať I. (seminár)

10 00 - 12 00
spoločné zhromaždenie

spoločné chvály / vedie Janka Šinková

slovo / Tomáš Kriška

 

Cirkev, ktorá slúži svojmu okoliu 

(od bezdomovcov ku poslancom)

registrácia

obedňajšia prestávka

 

 

14 00 - 15 30  

 

KRESŤANIA V MESTE - verejne

okrúhly stôl  predstaviteľov bratislavských zborov

moderuje / J. Kušnierik

veľká sála UPC

 

Stefan Driess / Duchovné dary – ako ich používať II. (seminár)

16 00 - 17 30 

 

Stefan Driess / Biznis a Misia – ide to dokopy? (seminár) 

  

Paul Dakin / Ako čítať Bibliu (seminár)

16 00 - 17 30 

 

Manželia v meste  / Tomáš a Ester Kriškoví (seminár pre manželské páry)

 

Mladí v meste / Vlado Žák (seminár nielen pre vedúcich mládeží)

 

Paul Dakin / Ako nájsť Boží cieľ pre môj život (seminár)

 

Klub pre deti

Igor Rosa a služobníci detských besiedok z iných zborov

17 30 - 19 00
prestávka

 

 

19 00 nielen mládežnícky večer

Téma: Milosrdenstvo a moc

 

moderuje / Vlado Žák a EXIT team

Exit chvály / vedie Peter Lacho

 

 

slovo / Stefan Driess

 

19 0 Koncert modlitieb a chvál

Téma: Kresťania v meste

moderuje / M. Ilavský

chvály / skupina COPP

 

"Momentum Cirkvi v našom meste" 

(Pavol Zsolnay)

 

"Kresťania v spoločnosti" 

(Mário Tomášik)

 

Spoločné modlitby 

(Michal Kevický) 

 

Modlitebná noc 

(modlitby budú pokračovať až do nedele rána)

 

20 0

Evanjelizácia na mlynoch

(parkovisko pod UPC)

koncert Vždy a všade

Vlado Žák & bratislavské mládeže

 

 

Na konferencii budú prezentované viaceré kresťanské sociálne projekty.

Na konferenciu sa nie je potrebné registrovať, na pokrytie nákladov spojených s konferenciou budú na mieste vykonané dobrovoľné zbierky.

prečítaj si zhrnutie minuloročnej konferencie

objednaj si audio záznam z minuloročnej konferencie

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí