Hlavná stránka | Kalendár |

Celoslovenská konferencia

Koncertov modlitieb a chvál 

viacerých bratislavských cirkevných zborov


Zhrnutie konferencie


spoločenstvo – spoločná služba – vplyv na spoločnosť

Konferencia viacerých bratislavských cirkevných zborov na podhubí hnutia Koncertov modlitieb a chvál

 

Už 11 rokov sa každoročne posledný prázdninový víkend v Bratislave koná kresťanská konferencia, ktorá končí spoločnými nedeľnými bohoslužbami viacerých bratislavských zborov. V minulosti bola organizovaná a viac-menej aj zastrešovaná Centrom pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál. Tento rok došlo k prelomu. Konferencia sa stala jedným z prvých spoločných krokov viacerých bratislavských cirkevných spoločenstiev, ktoré túžia po tom, aby kresťania v meste boli väčším svedectvom svojmu okoliu. Predstavitelia týchto zborov to komunikovali aj vo verejnej diskusii za okrúhlym stolom, ktorá sa odohrala počas konferencie v sobotu poobede: „Cesta ku väčšiemu svedectvu a vplyvu Cirkvi na spoločnosť začína v zdravom a silnom cirkevnom zbore, ktorý je schopný pri svojom poslaní vnímať aj úlohy ďalších zborov a spoločne vstupovať do veľkých Božích výziev, ktoré sú nad sily lokálnych spoločenstiev a pritom ich má Cirkev jednoznačne napĺňať.“

 

Spoločenstvo

Jedným z cieľov konferencie bolo spoločné obecenstvo pri modlitbách a chválach a príležitosť vzájomne si slúžiť. Bratislava je takmer až učebnicovým príkladom rozdielneho obdarovania jednotlivých spoločenstiev. Zbor AC má veľmi silne rozvinutú službu mladým. Na ich mládežnícke stretnutia EXIT chodia mladí takmer z každého bratislavského spoločenstva (či sa nechať inšpirovať alebo aj pravidelne). Zbor Christiana má zase rozvinutú službu pre deti takým spôsobom ako žiadny iný zbor v Bratislave a pravidelne poriada semináre a školenia pre pracovníkov s deťmi, na ich letné detské tábory opäť chodia deti takmer z každého spoločenstva. Zbor Viera sa zase vďaka svojej demografii viac koncentruje na službu rodinám a manželským párom. Spoločenstvo pri dóme Sv. Martina, Slovo Života (len pasívny účastník konferencie) a Metodistický zbor v Petržalke majú veľmi inšpiratívnu evanjelizačnú službu. Zbor CB (na konferencii len jednotlivci) má zase veľmi silné intelektuálne zázemie, z ktorého prenikajú osobnosti do rôznych médií a oblastí spoločnosti (služba starým, cirkevná škola a gymnázium). Zbor Prielom je zase zjavne prorockým zborom. Keď to dáme dokopy, máme perfektnú konferenciu! A presne to sa dialo. Semináre: Deti v meste (Igor Rosa a tím), Mladí v meste (Vlado Žák a tím), Manželia v meste (manželia Kriškoví – Tomáš a Ester) boli prelínané seminármi starých známych hostí Paula Dakina (Ako čítať Bibliu, Ako spoznať Boží zámer s mojim životom) a Stefana Driessa (Biznis a misia – ide to dokopy?, Duchovné dary – ako ich používať). Vďaka zboru AC sa začali v Bratislave spoločne stretávať aj muži. Jedno spoločné, veľmi vydarené stretnutie si urobili aj na konferencii: Muži v akcii. Juraj Kušnierik známy z obrazovky STV (relácia Pod lampou) moderoval okrúhly stôl vedúcich predstaviteľov niektorých spoločenstiev.

 

Spoločná služba

Klíma v Bratislave je v súčasnej dobe pozoruhodná aj tým, že tento rok sa vlastne vedúci všetkých cirkevných spoločenstiev začali spoločne pravidelne stretávať. Existujú síce tri platformy – miestna skupina Evanjelickej aliancie (evangelikálna platforma), tzv. pastorské stretnutia ( prevažne charizmaticky orientované zbory) a platforma Kresťania v meste (otvorená širokej spolupráci aj s prebudenými katolíckymi spoločenstvami), no ich ciele a dôvody stretávania sa začínajú veľmi prelínať. Všetci si uvedomujú, že nás Boh povolal k väčšiemu vplyvu na spoločnosť mesta, v ktorom žijeme. A to si uvedomujú v pokání, že ako kresťania nie sme tým svetlom a tou soľou, ktorými máme byť! To mi pripomína známy výrok, že pravá jednota začína v zlomení, po strate sebeckých ambícií. Tu sa otvára priestor pre spoločnú službu nášmu mestu. Uvedomujeme si, že je tu deficit praktickej služby, ktorá má schopnosť otvoriť ľudské srdcia k počutiu evanjelia, ak jej nefalšovaným motívom je autentická láska zhora.

Minulú zimu v Bratislave zahynulo 30 bezdomovcov. Hlavnou príčinou tohto strašného faktu boli nedostatočné ubytovacie kapacity pre týchto ľudí v našom meste. Zdá sa, že mesto v tejto veci stále nič nerobí. Práve na stretnutiach EA povstala už začiatkom roku výzva: „Urobme ako kresťania všetko, čo môžeme, pre to, aby sa to túto zimu už nezopakovalo.“ A zdá sa, že táto výzva rezonuje v našich životoch a Boh otvára nové možnosti, ktoré môžu tento problém vyriešiť. Istá zahraničná organizácia prisľúbila peniaze na rekonštrukciu budovy, ktorú by mesto na tento účel vyhradilo. Preto sme na spoločnom nedeľnom zhromaždení, kde bolo asi 1000 kresťanov, podpisovali petíciu so žiadosťou na primátora mesta, aby vyhradil budovu na tento účel. Stefan Driess nám na ňom pripomenul svedectvo z Karlsruhe, kde kresťania mesta spoločnými silami začali najprv len týždenne ponúkať bezdomovcom jedlo a láskavo sa o nich zaujímať. Táto služba potom vzbudila u predstaviteľov mesta také sympatie, že sa rozhodli problém bezdomovectva na území ich mesta riešiť cez miestnu Cirkev, ktorej na to vyčlenili prostriedky z mestského rozpočtu. A presne o poskytnutí jedla bezdomovcom a o prejavenie záujmu o nich samých sa predtým na stretnutiach EA hovorilo, ako o prvom kroku, ktorý by naše zbory mohli spoločne uskutočniť.

Na spoločné bohoslužby sme medzi nás pozvali dvoch kľúčových predstaviteľov problematiky bezdomovectva na území nášho mesta. Brat Anton Srholec slúži v jednom z bratislavských útulkov, sestra Sandra Todorová (obaja RKC) je zase čelná predstaviteľka OZ Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota bene, predajom ktorého si bezdomovci zarábajú na živobitie. Chceli sme sa za nich modliť a podporiť ich v práci. Mnohí v sále potom urobili verejné rozhodnutie žiť život „milosrdného samaritána“.

 

Vplyv na spoločnosť

Brat Tomáš Kriška nám vo svojom nedeľnom slove prezradil aj ďalšiu víziu, ktorá vznikla na spoločných stretnutiach vedúcich cirkevných spoločenstiev. Modlili sme sa za „parlamentné raňajky“. Cirkev môže iniciovať aj na tejto pôde miesto záujmu o osobné potreby jednotlivca, miesto priateľstva, pokoja a Božej lásky. V súčasnosti tento projekt prijala za svoj už aj Ekumenická rada cirkví a na jeho realizácii sa intenzívne pracuje. Ako jeden z prvých krokov pri napĺňaní tohto poslania medzi našimi poslancami, v týždni po konferencii dostal každý člen vlády a parlamentu knihu Život s jasným cieľom od Ricka Warrena.

 

Modlitebný dom

V Bratislave je už „na spadnutie“ aj modlitebný dom s nepretržitými modlitbami. Miesto, kam môže zavítať každý kresťan. Modlili sme sa za jedného z nositeľov tejto vízie, Michala Kevického. Michal na tejto konferencii s pomocou súrodencov z našich zborov viedol nepretržité modlitby zo soboty na nedeľu. Priamo v sále boli prezentácie aj viacerých kresťanských sociálnych projektov, ktoré sa samozrejme tiež stali predmetom našich spoločných modlitieb a aj praktickej podpory.

Na záver ešte v nedeľu „mladí v meste“ zorganizovali evanjelizačný koncert so skupinou Vždy a všade, na ktorom sa niekoľko ľudí rozhodlo nasledovať Pána. Pre konferenčných účastníkov to bola aj jedna z inšpirácii, ako sa dá osloviť súčasná mladá generácia.

Verím, že ak táto konferencia bola len jedným z prvých krokov Cirkvi v Bratislave a predstavitelia cirkevných zborov budú aj naďalej s pokorou hľadať pokoj mesta, do ktorého nás Boh postavil, ešte uvidíme ako Boh oslávi meno Ježiša Krista aj medzi nami.

 Tu si môžete objednať audio a video záznamy z minuloročnej konferencie

 

 


Pripravilo: Centrum pre prípravu Koncertov modlitieb a chvál Správca stránky: Marek Krajčí