Beny Ong  je zakladateľom Singapurskej firmy, ktorá sa venuje finančnému poradenstvu. Je žiadaným rečníkom na témy v oblasti financií a investícií a na tieto témy poriadal semináre pre mnohé významné inštitúcie (Institute of Management , Central Provident Fund Board and the Society of Financial Service Professionals).
Jeho články a interviá s ním boli publikované vo viacerých významných časopisoch ako napr.: Time, Singapore Exchange Journal, Business Time of Singapore. Je členom zboru Cirkev nášho Spasiteľa v Singapure. Je aj vplyvným kazateľom, službou slovom slúžil v mnohých cirkevných zboroch v Ázii.
organizujú: Koncerty modlitieb a chvál a platforma Kresťania v meste v spolupráci s miestnymi zbormi