prečítajte si zhrnutie konferencie a pozrite si fotografie

     

  PS 2

  10:00 - 12:00 semináre   10:00 - 12:00  spoločné zhromaždenie / veľká sála

LÍDERSTVO V ČASOCH VÝZIEV A ZMIEN 

Jimmy Tan

 

pokračovanie školenia pre lídrov v komerčnej sfére a cirkevné autority

 

PS 3         DUCHOVNÉ OTCOVSTVO 

/ seminár pre mužov / Roland Seow 

PS 2          POROZUMEJ OBDOBIAM SVOJHO ŽIVOTA 

/ seminár pre ženy / Evelyn Seow

PS 5          SEMINÁR PRE DETI 

/ tímy z detských besiedok 

Infocentrum KREATÍVNA EVANJELIZÁCIA I 

/ seminár pre mladých / Uli Hofius

Téma: MOC SPOLOČNEJ MODLITBY

moderuje / Pavol Zsolnai

modlitby / Michal Kevický

spoločné chvály / vedie Marek Krajčí

slovo / Roland Seow

 
  13:00 - 17:30    obedňajšia prestávka     odštartovanie modlitieb 24-365

 PS 2

  14:00 - 15:30

FINANČNÁ SLOBODA 

versus 

FINANČNÁ NEZÁVISLOSŤ 

  Infocentrum KREATÍVNA EVANJELIZÁCIA II / Uli Hofius

  PS 2           ŽIŤ ŽIVOT V HOJNOSTI I. / Jimmy Tan

  PS 3          EVANJELIZOVAŤ AKO JEŽIŠ / Benny Ong

 Benny Ong

  16:00 - 17:30

 

 

  PS 2          ŽIŤ ŽIVOT V HOJNOSTI II. / Jimmy Tan

  PS 3          KRESŤANSTVO V KOMERČNEJ SFÉRE

  Benny Ong

  PS 5          PRE MANŽELSKÉ PÁRY / Roland a Evelyn

  19:00  Koncert modlitieb a chvál / kinosála

   19:00  zhromaždenie s evanjelizačnou výzvou / veľká sála

Téma: ZMOCNENÁ CIRKEV 

moderuje / M. Tomášik a E. Heger

chvály / Michal Steiner

slovo / Roland Seow

 Téma: MOCNÝ BOH

 moderuje / Peter Čuřík

 chvály / Peter Lacho & AC chvály band

 slovo / Roland Seow

 

organizujú: Koncerty modlitieb a chvál a platforma Kresťania v meste v spolupráci s miestnymi zbormi. 

Objednajte si MP3 záznam z konferencie

Objednajte si MP3 záznam zo Školenia pre lídrov