Infocentrum, Blumentálska 7, Bratislava

 

 

organizujú: Koncerty modlitieb a chvál a platforma Kresťania v meste v spolupráci s miestnymi zbormi