Pastor Roland Seow sa narodil v roku 1955 a vyrastal v budhistickej/taoistickej rodine v Kuala Lumpur (Malaysia). Obrátil sa počas svojich štúdií v Anglicku v roku 1975. O niekoľko rokov neskôr, po tom ako sa vrátil spolu so svojou manželkou Evelyn domov, prežil mocnú skúsenosť so Svätým Duchom, ktorá premenila jeho celú rodinu (mamu, otca, švagra, strýka, tety, sesternice, bratrancov, synovcov a netere).

Najprv bol 8 rokov zamestnancom Unilever, odkiaľ v roku 1988 odchádzal ako vedúci marketingu do služby na plný úväzok za prvého pastora cirkevného Zboru plného evanjelia (Full Gospel Assembly, FGA) v Kuala Lumpur (v súčasnosti má zbor 8000 členov). V roku 1992 si odišiel do Spojených štátov doplniť svoje vzdelanie na Teologickej fakulte Regentskej university vo Virgínii. Po ukončení štúdia ho Pán viedol založiť multikultúrny zbor (FGA) v Melbourne v Austrálii, s víziou budovania silných rodín, so službou pre mnohé národy sveta.

Zbor má dnes okolo 500 členov, je zložený z ľudí z mnohých kultúnych a národnostných pozadí. Pastor Ronald má apoštolskú a prorockú službu v mnohých národoch sveta, najmä v Ázii, s akcentom podporovať a povzbudzovať pastorov cirkví, ktorí prežívajú úpadok vo svojej službe.

Pastor Roland je ženatý s Evelyn, majú dve dcéry: Priscu (1982), ktorá je šťastne vydatá a s manželom žije v USA a Charu (1988), ktorá študuje na Melbournskej univerzite.

Evelyn Seow je zodpovedná za službu ženám v Melbournskom zbore FGA. V zbore FGA v Kuala Lumpur bola riaditeľkou detskej služby pre 1000 detí, bola zodpovedná za detské evanjelizácie a kempy. 

Evelyn založila Kresťanské centrum starostlivosti o deti (Child Care Center) s názvom "Noemova Archa" a kresťanskú školu v Malaysii. Evelyn doma vzdelávala svoje dve dcéry, má službu rodinám, túži po správnom "predaní štafety" nasledujúcej generácii. Za 29 rokov svojej služby získala neoceniteľné skúsenosti z duchovného boja.

organizujú: Koncerty modlitieb a chvál a platforma Kresťania v meste v spolupráci s miestnymi zbormi