Som vďačný a nadšený, ako sa táto konferencia stala skutočne našou spoločnou konferenciou. Jednotlivé cirkvené zbory mesta sa do jej realizácie personálne a materiálne nasadili v takej miere, akú sme ešte v Bratislave nezažili. A Boh sa k nej evidentne priznal. Či po stránke duchovnej, organizačnej, návštevnosti, ale aj finančnej. Stala sa odkazom pre všetkých nás, že Boh môže náš spoločný potenciál použiť na zrod vecí, o ktorých sme mysleli, že sú pre súčasnú Cirkev nedosažiteľné. Áno, vízia „majáku“ sa stala reálnym plánom a napĺňajúcou sa skutočnosťou. Záleží už len na nás, či uveríme Božiemu slovu a rozhodneme sa „zaujať spoločne naše mesto“, čokoľvek by nás to malo stáť.

 

Na konferenciu bol grémiom pastorov mesta pozvaný austrálsky pastor Roland Seow, ktorého viacerí poznali osobne, keďže pred tromi rokmi už raz Bratislavu navštívil. Tentokrát prišiel aj so svojou manželkou Evelyn a na Slovensko pozval aj dvoch prominentných biznis lídrov zo Singapúru. Jimmy Tan je renomovaný školiteľ lídrov veľkých nadnárodných korporácií, Benny Ong zase skúsený investor a finančný poradca popredných biznis lídrov juhovýchodnej Ázie. Obaja úžasní duchovní služobníci, ktorí slovom slúžia najmä v ázijských zboroch. Vďaka nim mohla konferencia osloviť a profesijne pozdvihnúť aj mnohých podnikateľov a lídrov, kedže ich semináre a spoločné školenie boli orientované najmä pre túto kategóriu kresťanov. Manželka pastora Rolanda, Evelyn, slúžila najmä ženám a služobníkom v zborových besiedkach. Spolu s Rolandom mali aj seminár pre manželské páry. Pastor Roland slúžil slovom na všetkých hlavných zhromaždeniach. V piatok, v kinosále Istropolisu, hovoril o Božej sláve v Cirkvi. Zvukový záznam z tohoto zhromaždenia bol v priamom prenose vysielaný aj na Rádiu7. V sobotu, vo veľkej sále Istropolisu, hovoril o obnovení stratenej Božej slávy, s následnou výzvou pre tých, ktorí chceli svoje životy odovzdať Ježišovi, ako svojmu Spasiteľovi a Pánovi. Vďaka Bohu, toto rozhodnutie verejne urobilo asi 15 ľudí. V nedeľu dopoludnia, na záver celej konferencie, mali viaceré bratislavské cirkevné zbory vo veľkej sále Istropolisu svoje spoločné bohoslužby. Sála s kapacitou takmer 1300 miest nám už bola malá. Na tieto bohoslužby som spolu so spevákmi a hudobníkmi z chválospevových tímov zo zúčastnených bratislavských zborov pripravil mohutné chvály s asi 40-členným speváckym zborom. Cítili sme, že Boh mal z našej služby radosť a veľmi ju aj požehnal. Pastor Roland potom zdieľal s nami Žalm 133. Vysvetľoval, že olej požehnania bude tiecť z hlavy na celé telo a preto vyzval k podpore kresťanských lídrov. Na záver kázne sa spolu s celým zhromaždením modlil za asi 25 vedúcich cirkví a kresťanských organizácií.

 

Súhlasím s pastorom Rolandom, že konferencia bola v mnohom prelomová. Po necelých dvoch rokoch od vzniku platformy „Kresťania v meste“ naša spolupráca a vzájomné vzťahy výrazne pokročili, nasadenie miestnej Cirkvi bolo zjavné. Prejavila sa aj na počte konferenčných účastníkov, kedy sa nám podarilo zvrátiť postupne upadajúci trend v návštevnosti týchto konferencií z minulých rokov. Až na sobotnú evanjelizáciu boli konferenčné miestnosti, v ktorých sa semináre a spoločné zhromaždenia diali, vždy plne obsadené. Osobne očakávam ďalší rast, nakoľko pokonferenčné nadšenie ľudí bolo zjavné, mnohí ďakovali za veľmi požehnaný víkend. Verím, že niektoré veci, ktoré sa za posledné dva roky podarilo v meste spoločným úsilím rozbehnúť budú aj ďalej rásť a že jednota Božieho ľudu v meste „prerazila“ na vyššiu úroveň. Naši lídri potrebujú veľa modlitieb, nakoľko od nich bude teraz v kľúčovej miere závisieť ďalšia dynamika rastu Božieho kráľovstva a Božieho vplyvu v Bratislave. Na konferencii sme odštartovali rok modlitieb. Určite nejde len o spoločný projekt ročnej nepretržitej modlitebnej reťaze 24-365, ale táto Božia výzva je adresovaná pre každého z nás osobitne. Boh sa chce priblížiť k nám, chce nám zveriť časť zo svojich plánov pre naše mesto. Verím, že Mu budeme pozorne načúvať.

 

    Marek Krajčí 

    

Nahrávky z konferencie a zo Školenia pre lídrov je možné si objednať na: www.copp.sk/ponuka_produktov.html  

 

organizujú: Koncerty modlitieb a chvál a platforma Kresťania v meste v spolupráci s miestnymi zbormiNAJ.sk