OHEŇ JEHO PRÍTOMNOSTI

UPC, Mlynská dolina, Športová hala Pasienky, Bratislava

     
 

 

 

ALEXANDER BARKÓCI

 

Najskôr slúžil ako kazateľ zboru BJB, no neskôr ho Pán povolal do služby evanjelistu a cestujúceho kazateľa (www.barkoci.de). Jeho službu Pán Ježiš predivne potvrdzuje svojou mocou. Slúži aj v oblasti fyzického a duševného uzdravenia a službou oslobodenia. V okolí Komárna založil 6 zborov, v jeho byte sa schádza jeden z nich. Jeho služba je v posledných rokoch veľmi žiadaná vo viacerých európskych krajinách, slúži aj ako konzultant iným kresťanským spoločenstvám. Žije v Komárne a s manželkou Zuzanou majú 6 detí.