OHEŇ JEHO PRÍTOMNOSTI

UPC, Mlynská dolina, Športová hala Pasienky, Bratislava

     
 

 

CHRISTOPHER G. FIELD EdD

Narodený: NSW Australia, 1953

Ženatý so Susan: 1973

Christopher (Chris) Field EdD, je pastor and medzinárodne uznávaný učiteľ, žije v Austrálii, v meste Melbourne. Je zakladateľom misijnej organizácie Living Word Outreach (Misia živého slova) a medzinárodne pôsobiacej organizácie Family Horizons (Rodinné obzory), ktorá  je zameraná na komunikovanie Božieho dizajnu pre rodinu, manželstvo, sex, rodičovstvo, mužov, ženy a mladých cez semináre a knihy (www.FamilyHorizons.Net).

Počas posledných tridsať rokov bol Dr. Field pastorom viacerých zborov v Austrálii a na Novom Zélande, tiež veľa cestoval. Vďaka láske, ktorú má Chris k Božiemu Slovu, odhaľuje mnohé biblické princípy, na pozadí súčasnej kultúry opomínané. Chris zdieľa hĺbku, ktorú máme v Božom Slove, bohatstvo osobnej skúsenosti a nekompromisný záväzok voči Božiemu vedeniu

Chris bol tiež aktívne angažovaný vo vzdelávaní a v médiách. Týždenne po dobu desiatich rokov bola vysielaná jeho vlastná relácia, v ktorej vyučoval Božie Slovo a tiež vytvoril vzdelávacie programy a video relácie pre rôzne uplatnenia. Je prirodzeným komunikátorom,  udrží pozornosť svojho publika, dokáže vysvetliť komplexné pravdy s jednoduchosťou a veľkým efektom. Niektoré z jeho materiálov a vhľadov sú na jeho blogu: DrChrisField.Com.

Chris je ženatý so Susan, majú sedem detí a už deväť vnúčat. Každé s jeho detí nasleduje Pána a niektoré z nich aj slúžia v kresťanských organizáciách. Všetky deti boli vzdelávané doma.

V posledných rokoch Chris slúžil v Afrike, Severnej a Južnej Amerike, Európe, Ázii a Pacifiku. Prednáša na seminároch a prezentuje postery na témy: rodina, manželstvo, rodičovstvo, sex, mládežnícka problematika, byť mužom a ženou na správnom mieste. Poslucháči sú udivení, ako Chrisové tézy vychádzajú z Biblických právd a zaskočení bohatstvom poznania, ktoré komunikuje.

Chris je v súčasnosti jedným z pastorov a členom tímu vodcov Melbournského FGA. Vedie organizáciu Living Word Outreach Inc, a neziskovú organizáciu na získavanie inovácií a technických zdrojov pre cirkvi. Taktiež vedie organizáciu Family Horizons. Chris má doktorát z oboru kresťanského vzdelávania, je uznávaným rečníkom a konzultantom pre cirkvi a kresťanské organizácie (know-how a  praktické realizácie projektov).