OHEŇ JEHO PRÍTOMNOSTI

spoločná konferencia bratislavských cirkví

združených v platforme Kresťania v meste

 

UPC, Mlynská dolina, Športová hala Pasienky, Bratislava

 

  PIATOK | 19.9.2008

 

  SOBOTA | 20.9.2008

 

  NEDEĽA | 21.9.2008

     9:00 | veľká sála UPC      

 9:30 | Športová hala PASIENKY

   

  Srdce muža a srdce ženy

  Chris Field

 

 

 

 

 

  Spoločné bratislavské chvály

  Premieňajúca sila Božej prítomnosti

 

  Chris Field

     11:00 | veľká sála UPC    11:00 | kaplna UPC  
   

  Boh berie rodinu vážne

  Chris Field

 

  Oheň Jeho prítomnosti I

  Alexander Barkóci

 
             
     14:00 | veľká sála UPC    14:00 | kaplna UPC    
   

  Boží plán pre domácnosť

  Chris Field

 

  Oheň Jeho prítomnosti II

  Alexander Barkóci

 

 15:00 | veľká sála UPC

       

  Manželstvo podľa Božej predstavy

  Chris Field

     16:00 | veľká sála UPC    16:00 | kaplna UPC  
   

  Božia výchova|výchova detí

  Chris Field

 

  Oheň Jeho prítomnosti III

  Alexander Barkóci

   17:00 | veľká sála UPC
       

  O sexe narovinu

  Chris Field

           
             diskusia
  19:00 | veľká sála UPC     19:00 | Športová hala PASIENKY     PONDELOK | 22.9.2008

  Lámačské chvály

  Vstúp do Božej prítomnosti

  Chris Field

 

  Peoples live worship

  Prebývanie v Božej prítomnosti

  Randy Boyd

 

  18:30 | Istropolis - kinosála

  EXIT chvály

  Mladý - dospelý

  Chris Field